Ingen slipper unna

Et styringsparti som Arbeiderpartiet må ha en troverdig innvandringspolitikk.

NY POLITIKK: Masud Gharahkhani ledet migrasjonsutvalget som la frem sine forslag til Arbeiderpartiets innvandringspolitikk forrige onsdag. Ap kan ikke abdisere i innvandringsspørsmålet fordi Frp tok monopol på det først, skriver BT på lederplass. Åserud, Lise / NTB scanpix

Kritikerne har ikke vært nådige etter at Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg la frem forslag til ny flyktning- og asylpolitikk i forrige uke. Den mest absurde innvendingen er at Ap ikke burde ta seg bryet med å annonsere ny politikk på dette området, fordi de ikke har velgere å vinne på det. Formuleringen kommer fra Dagsavisens mangeårige redaktør Arne Strand. Han mener Ap heller burde fokusere på klima.

Det bør ikke være noen motsetning. Et styringsparti som Ap må ha en troverdig migrasjonspolitikk, på samme måte som de må ha gjennomtenkte løsninger for klima, skole og helse. Ap kan ikke abdisere i innvandringsspørsmålet fordi Frp tok monopol på det først.

Les også

Politisk redaktør Frøy Gudbrandsen: Solidaritet der de er

Det skinner tydelig gjennom at Arne Strand synes Gharahkhani-utvalgets fremlegg er inhumant og usolidarisk. Han rubriserer mye av politikken som «gjenkjennelige Frp-forslag». Ingen av delene er noe argument for at Ap skal legge hele saken til side og konsentrere seg om andre ting.

Innvandring dominerer europeisk politikk for tiden, og er en sentral forklaring på Brexit. Det mest påfallende trekket ved det norske stortingsvalget i 2017, var innvandringssakens dominans i velgernes bevissthet. Mer enn hver fjerde velger hadde innvandring i tankene, og aldri har denne saken fremstått som så viktig, ifølge Valgundersøkelsen fra Institutt for samfunnsforskning.

Selv om innvandring kommer langt nede på listen over Ap-grunnfjellets hjertesaker, skylder partiet andre potensielle velgere å stake ut en tydelig kurs på dette feltet. Det er svært lenge siden de ansvarlige partiene kunne unnlate å diskutere innvandring for å legge lokk på debatten. Ap slipper ikke unna, og det burde partiet skjønt for lenge siden.

Innvandringspolitiske dilemmaer plager sosialdemokratiske partier over hele Europa for tiden. Presset på velferdsstaten lar seg ikke forene med en utstrakt hånd til stadig flere mennesker på flukt. Splittelsen i norsk innvandringspolitikk går tvers gjennom Ap. Men klarer Jonas Gahr Støre å samle partiet sitt i innvandringspolitikken, kan også Norge bli mindre splittet i disse spørsmålene, som VG-redaktør Hanne Skartveit poengterer. Det vil være et løft for den videre debatten.

De konkrete forslagene fra Gharahkhani-utvalget må selvsagt diskuteres og dissekeres. De veksler mellom å være urealistiske, vage og ganske enkelt regjeringens politikk innpakket i sosialdemokratisk retorikk.

Men forslagene innebærer i det minste et tydelig veivalg, og bereder grunnen for at Ap kan diskutere innvandring med økt tyngde og troverdighet.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».