Den neste byrådslederen må være en brobygger

Klimasaken er den viktigste de neste fire årene. Politikerne som blir valgt mandag, må kjempe mot at den splitter.

Publisert:

EN AV DISSE: Den av disse to som får makten etter valget på mandag, bør vise raushet og gjøre sitt for å bygge tillit på tvers av frontene som har kommet frem i valgkampen. Foto: Eirik Brekke

Klimakrisen krever endringer i hvordan vi bor, reiser og hva vi lever av. Derfor må den også prege politikken i Bergen og i Vestland de neste årene.

Omstillingen er virkelig ikke enkel. Det er en politisk oppgave de neste fire årene å hindre at endringene fører til mer polarisering.

Valgkampen har vært preget av motstanden mot økte bompenger. Det er en stor fordel at protestene fant veien inn til partidemokratiet. At de som er sterkt imot utviklingen får sine representanter valgt inn i bystyret, er en styrke for lokaldemokratiet.

Mandag kveld vil noen ha tapt valget. Når uenigheten om bompenger, bybane og byutvikling er så sterk, vil det ikke alltid være mulig å finne kompromisser. Det gjelder også skole- og velferdspolitikk, der det er betydelige politiske forskjeller.

Men de som får makten bør vise raushet og gjøre sitt for å bygge tillit på tvers av frontene som har kommet frem i valgkampen.

Dypere splittelse kan ende med en handlingslammelse. Det kan igjen hindre at byen beveger seg fremover og at avgjørende prosjekter som Bybanen blir rammet.

Byrådsplattformen som etter hvert skal forhandles frem, bør derfor ha som ambisjon å bygge bro.

Det er overhengende fare for at styringen av Bergen blir mer ustabil de neste årene, hvis det trengs mange partier for å danne et flertall.

Kommunen er ikke like privilegert som regjeringen: Bergen har for trang økonomi til å kjøpe seg ut av fastlåste forhandlinger.

Derfor er det å håpe at opposisjonen, hvem enn den måtte bestå av, inntar en konstruktiv rolle.

Valget mandag er historisk som det første i Vestland fylke. De første politiske lederne i det nye fylket blir avgjørende for at regionen ikke bare blir et politisk vedtak, men en enhet.

Regionen og byen er i et gjensidig avhengighetsforhold. Dette er ikke noe nytt, men det nye fylket gir en ny anledning til å bygge hverandre opp.

Det gjelder ikke minst næringsutvikling. Klimakrisen krever mye av næringslivet i regionen, men den betyr også nye og store muligheter.

Både fylket og kommunene må være en støtte for dem som går foran i det grønne skiftet. Da trengs politikere som kan sørge for at det skjer.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».