Uholdbar tvangsbruk

Den omfattende bruken av sikkerhetsceller i norske fengsler må ned.

Det er vanskelig å se for seg en svakere gruppe i det norske samfunnet enn psykisk syke innsatte. Disse kan vanskelig stå opp for egne rettigheter, og det er få som kan følge med på hvordan de behandles.

Derfor hviler det et tungt ansvar på myndighetene å sikre disse god nok behandling. Dessverre svikter behandlingen av alvorlig psykisk syke i norske fengsler.

BT fortalte i helgen om en mann som satt nesten 1700 timer på sikkerhetscelle. Saken ble varslet oppover i systemet flere ganger. Mishandling, er beskrivelsen Leif Waage, assisterende regiondirektør for kriminalomsorgen Region Vest, bruker.

Som BT har avdekket gjennom flere saker om Bergen fengsel, er bruken av sikkerhetscelle omfattende og uakseptabel. Det gjelder heller ikke bare i Bergen. Ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet skjedde det elleve ganger i 2016 at noen satt innelåst i sikkerhetscelle mer enn seks døgn i strekk.

Les også

Musiker satt nesten 1700 timer på glattcelle i fengsel: – Jeg trodde jeg skulle dø

Kriminalomsorgen evner ikke å gi denne gruppen adekvat behandling. Sikkerhetscelle blir ikke brukt som en unntaksvis kriseløsning, men mer som en regelmessighet fordi alternativene mangler.

TIl tross for omfanget, har det ikke vært en eneste klage på denne typen tvangsbruk i region vest de siste fem årene. Det er ikke et tegn på at tvangsbruken er innenfor, men på hvor svak gruppe det her er snakk om.

Terskelen for at fanger legges inn på psykiatrisk sykehus er høy, og det er ikke nødvendigvis riktig at den senkes. Tilstrekkelig behandling i fengselet, krever nødvendigvis mer ressurser, både i form av fengselsbetjenter og helsepersonell.

Ja, det koster å ta vare på de mest alvorlig psykisk syke innsatte. Der ligger også forklaringen på hvorfor tvangsbruken er så høy. Men spørsmålet er likevel hva som koster mest i det lange løp. Isolasjon kan forverre den psykiske tilstanden.

Dagens praksis er uansvarlig, både for de ansatte og de innsatte i norske fengsler.

Når Norge får en ny justisminister, er han eller hun nødt til å sette seg inn i bruken av sikkerhetsceller. Hvis eksemplene som BT har avdekket er innenfor regelverket, er det på tide å revurdere regelverket.

Den humane norske fengselsomsorgen vekker stadig vekk internasjonal oppmerksomhet. Men norske fengsler har en skyggeside, som ansvarlige politikere for lett snur seg vekk fra.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».