Lat Koengen vere i fred

Regjeringa har gjort ein stor feil. Bergens viktigaste mellomalderminne bør ikkje brukast til godsterminal.

Publisert Publisert

IKKJE HER: Det er dårleg kulturminnepolitikk å frakte tusenvis av nybilar inn i området rett bak nokre av dei mest historisk viktige byggverka i Bergen; Håkonshallen, Rosenkrantztårnet og Bergenhus festning, meiner BT. Foto: Tor Sponga

Bane NOR og Jernbanedirektoratet skal likevel få lov til å gjere grunnundersøkjingar for ein midlertidig godsterminal på Koengen i Bergen. Riksantikvaren la i vår ned forbod mot undersøkjinga i det freda mellomalderområdet, men regjeringa har no oppheva forbodet.

Bane NOR har vist lita evne til å finne alternative løysingar i saka. Det gjer regjeringa si avgjerd desto meir uforståeleg.

Vedtaket i Klima- og miljødepartementet er oppsiktsvekkjande. Ein skulle tru respekten for både kulturminne og bymiljø var større der i garden.

På toppen av departementet sit ein minister frå Venstre, Ola Elvestuen. Her i Bergen sit ein byråd frå same parti med ansvar for klima, kultur og næring; Julie Andersland.

I denne saka kan dei ikkje ha snakka særleg godt saman.

Les også

Nærmere godsterminal på Koengen

Bane NOR og Jernbanedirektoratet sine planar om godsterminal på Koengen vil neppe styrkje omdømet deira.

Det er dårleg kulturminnepolitikk å la Bane NOR frakte lassevis av nybilar inn i området rett bak nokre av dei mest historisk viktige byggverka i Bergen; Håkonshallen, Rosenkrantztårnet og Bergenhus festning.

Det er dårleg miljøpolitikk å tillate at bilane så skal hentast av store vogntog, som deretter skal frakta bilane ut til forhandlarane.

Godsterminalen vil føre til auka tungtrafikk, slitasje og klimautslepp ved sårbare Bryggen, og i Skuteviken og Sandviken.

Ein skulle verkeleg tru at regjeringa hadde større forståing for miljø- og trafikkproblema i Bergen sentrum. Er det noko området ikkje treng, så er det meir trafikk.

At det å byggje mottak for togsendte nybilar skal kunne gjerast utan særlege inngrep, står ikkje til truande.

Di meir pengar det statlege selskapet brukar for å byggje om Koengen til godsterminal, di meir truleg er det at den blir ståande lenge etter 2024, då terminalen etter planen skal flytte til Nygårdstangen.

Les også

Ikkje gjer Sandviken trongare

Det er bybanebygginga på Mindemyren som gjer at Bane NOR treng midlertidig lagringsplass for nybilar.

Etter motstanden frå både byråd og riksantikvar, er det påfallande at aktørane ikkje har gjort betre arbeid med å finne alternativ. For dei finst. Byutviklingsbyråd Anna Elsa Tryti (Ap) har foreslått transport med skip.

At bilane vert frakta med vogntog direkte frå Austlandet til mottakarane, vil også vere ein praktisk og miljømessig betre løysing, meiner regionsjef Jan Ove Halsøy i Norges lastebileierforbund.

Miljødepartementet har bede Riksantikvaren om ein ny vurdering av Koengen som godsterminal.

Svaret bør vere eintydig: Ver kreativ. Finn ein annan stad, og ein annan måte å drive denne transporten på.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».