Ikke ute og sykler

Bergenserne er resistente mot oppfordringer om å sykle mer. Ambisiøse mål har ikke vært nok.

Publisert: Publisert:

FLERE SLIKE: Ambisjonen var at ti prosent av reiser i Bergen skulle være på sykkel, men det er langt færre som gjør som denne karen på Festplassen: Sykkelandelen er på stusslige tre prosent. Foto: Eirik Brekke

For ni år siden satte politikerne i Bergen som mål at 10 prosent av reisene skulle skje på sykkel innen 2019. Torsdag ble resultatene fra reisevaneundersøkelsen kjent: Sykkelandelen i Bergen var i fjor tre prosent.

Det er dårligst av alle storbyene, og det er nøyaktig det samme som i fjor.

Til tross for årevis med planer og ambisjoner, har ikke politikerne lykkes i å få flere til å sykle. Det er helt urealistisk at målet om en sykkelandel på ti prosent i år.

Byrådet er godt kjent med at målene ikke er nådd, og ser nå etter strakstiltak. Så mange år etter at sykkelstrategien ble vedtatt, fremstår det noe hjelpeløst å se etter akutte virkemidler.

Les også

Derfor er det så mange bysykler på veiene

Det er heldigvis en del annet å glede seg over i den nye statistikken. Flere reiser kollektivt. Flere har tilgang til elbil.

Og bergenserne liker, som før, å gå.

Til tross for den begredelige statistikken, er mulig å tro på at flere vil velge sykkelen i fremtiden.

Det viktigste tiltaket, er trolig bysyklene. Mer enn 600 bysykler er nå tilgjengelige rundt omkring. Siden Bergen også er den byen hvor færrest sier at de har tilgang til sykkel, kan bysyklene senke terskelen for å tråkke seg rundt i byen.

Noen av de større planene, som sykkeltunnel gjennom Løvstakken og andre sykkelekspressveier mellom sentrum og bydelene, vil det ta år før vi får sett noen effekt av. I beste fall bidrar de til et hopp på statistikken.

Les også

Oppskrift på bedre byutforming

Sakte, men sikkert blir det flere og bedre sykkelveier. Men fortsatt er sykkelveinettet for stykkevis og delt. Skal flere enn spesielt interesserte velge sykkel i det daglige, må turen oppleves trygg – hele veien.

Sykkelstrategien som ble laget for et tiår siden, var prisverdig ambisiøs. Den var derimot ikke realistisk nok. Ingen av de norske storbyene har en så høy sykkelandel som bergenspolitikerne trodde de skulle klare.

Når byrådet skal fremme en ny plan, vil det være synd om piffen har gått helt ut av ambisjonene. Det viktige er ikke å se bedre ut på statistikken, men at flere av dem som har lyst til å bruke kroppen som motor faktisk gjør det.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».