Noen må ha kontroll på kontrollørene

Det er nødvendig med en uavhengig granskning dersom tilliten til Mattilsynet skal gjenopprettes.

Publisert:

VIKTIG KONTROLL: Vi forbrukere må kunne stole på at dagligvarene vi handler, ikke er til skade for oss. Da må Mattilsynet fungere etter intensjonen. Foto: Alice Bratshaug

Fredag ba Stortingets næringskomité om at regjeringen setter i gang en uavhengig granskning av Mattilsynet. Det er bra at politikerne ikke overlater til byråkratene å granske seg selv.

En ekstern undersøkelse er den eneste måten offentligheten kan få vite hva som er gått galt, og hvordan tilsynet kan berge sin legitimitet.

Det er spesielt en hendelse som har ført til krisen i det viktige kontrollorganet, og som har ført til at toppsjef Harald Gjein har forlatt sin stilling.

I mai avslørte NRK at Mattilsynet fabrikkerte en rapport om forholdene på en pelsdyrfarm i Rogaland i fjor sommer.

I rapporten het det at dyreholdet var preget av manglende tilsyn og stell, manglende oppfølging av syke og skadde dyr, og manglende drikkevann og mat.

Les også

Enighet i jordbruksoppgjøret: Gir KrF æren for inntektshopp

Etter protester fra bonden, ble det foretatt nytt tilsyn. Der viste det seg at alle konklusjoner i den første rapporten var feil.

I tillegg kom det frem av rapportens forfatter ikke var til stede ved tilsynet, og at Mattilsynet i ettertid forsøkte å holde rapporten skjult for offentlig innsyn.

Hendelsen har bidratt til å svekke Mattilsynets omdømme og troverdighet betydelig.

Stortinget ønsker nå å finne ut om kontrollfunksjonen hos tilsynet fungerer etter regelverket, og om de rett og slett gjør jobben sin. Ingen kan klandre politikerne for det.

Mattilsynet er statens kontrollorgan for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Det skal sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann, og fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse.

I tillegg er en viktig oppgave å kontrollere at matproduksjon holder forsvarlig kvalitet. For å utføre dette oppdraget, er Mattilsynet gitt retten til å utføre kontroller hos produsentene.

Et så invaderende mandat må forvaltes ryddig, dersom tilsynet skal ha offentlighetens tillit. Episoden fra Rogaland svekker tilsynets legitimitet.

Les også

Massiv motstand mot momsøkning

Svikter Mattilsynet, svikter en av forbrukersamfunnets viktige kontrollfunksjoner.

Lovverket skal i teorien sikre folk sunn mat og sunt drikkevann, men lovene må suppleres med et kontrollregime som fungerer.

Vi forbrukere må kunne stole på at dagligvarene vi handler, ikke er til skade for oss. Produsentene har også krav på skikkelig veiledning og oppfølging. Da må Mattilsynet fungere etter intensjonen.

En granskning er på sin plass, men jobben med å sikre tilsynets omdømme og troverdighet i fremtiden, må også tas på alvor.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».