Viktig nei for en bedre by

Byrådet gjør det eneste rette. Byggeprosjekter som undergraver målet om en gåby, bør skrotes.

Publisert:

NY PLAN: Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) sender nå forslaget til kommuneplanens arealdel ut på høring. Der endres formålet til en rekke områder, som før var tiltekt boligbygging. Foto: Leif Gullstein

Bergen har nok av bområder med begrenset tilgang til kollektivtransport. Skal byen bli mer klimavennlig, må politikerne gjøre mer av det byrådet nå gjør: Si nei til byggeprosjekter der mange vil være avhengige av bil i det daglige.

I går ble det kjent at mer enn 40 prosjekter, som kunne blitt mer enn 10.000 nye boliger, blir stanset. Beslutningen vil møte motstand fra utbyggerne, som har lagt ned tid og arbeid i prosjektene.

Men det er politikernes plikt å sørge for at arealplaner henger sammen med målene for hvordan byen skal utvikle seg videre. Kommuneplanens arealdel (KPA) må brukes som et virkemiddel for å nå målet om nullvekst i biltrafikken.

Å tillate stadig nye boområder i for stor avstand til kollektivnettet, ville motvirke annen politikk for at flere skal bruke muskelkraft eller offentlig transport i sine daglige gjøremål.

Det er ikke holdbart, slik det har vært til nå, at utbyggere kan satse på at kollektivtilbudet kommer med tiden. Når de som flytter inn i de nye boligene må skaffe seg både en og to biler for å komme seg rundt, tar det tid å snu vanene om bussen etter hvert begynner å gå.

Les også

Vil ha bybane på sjøen

Forslaget fra byrådet betyr ikke at det skal bygges færre boliger fremover, men at de skal bygges andre steder. Byrådet mener, basert på SSBs prognoser, at det bør bygges hele 40.000 nye boliger.

Det er grunn til å advare mot å stole blindt på slike prognoser. Befolkningsveksten er nå langt lavere enn det prognosene viste for bare kort tid siden. Som følge av den økonomiske nedturen, har innvandringen flatet ut. I tillegg har mange arbeidsinnvandrere reist hjem. Det påvirker også fødselsraten i byen.

Men det er fornuftig å legge til rette for at et stort antall nye boliger kan bygges, selv om det ikke er gitt at alle bør bygges.

Det sterkeste argumentet for endringene byrådet nå gjør, er at en mer kompakt by vil være bedre både for klimaet og folkehelsen. Men statens krav gjør det lettere for byrådet å gå denne veien.

Byvekstavtalen med staten og fylkeskommunen forutsetter at bypolitikerne tar slike grep som byrådet legger opp til i forslaget til kommuneplanens arealplan.

Forslaget legger til rette for frisk debatt fremover. Men med den tverrpolitiske enigheten om Bergen som en gåby, er en fremtidsrettet retning alt staket ut.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».