• UTAN STØTTE FOR LANDBRUKSSTØTTE: Statsråd Jon Georg Dale (Frp) får ikkje fleirtal på Stortinget for sitt framlegg til jordbruksoppgjer. No kan Stortinget torpedere sjølve avtaleinstituttet i norsk landbrukspolitikk. FOTO: NTB Scanpix

Eit åtak på jordbruksoppgjeret

Når Stortinget for første gong kuppar jordbruksoppgjeret, kan det vere starten på slutten for berebjelken i norsk landbrukspolitikk.