Gjelsvik må beklage til forskerne

Kommunalministeren undergraver tilliten til uavhengig forskning, norske valg – og seg selv.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik går til et uholdbart angrep på integriteten til forskerne bak rapporten, mener BT på lederplass.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Etter massivt press måtte kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) snu, og likevel publisere en forskningsrapport på eget departements nettsider.

Den skisserer blant annet et scenario hvor norsk EØS-debatt blir misbrukt av fremmede makter til å skape splittelse i det norske samfunnet.

Vel så ille som å holde rapporten tilbake, var kommunalministerens uttalelser om forfatternes motiver.

Gjelsvik undergraver tilliten til uavhengig forskning. Det kan ikke en statsråd gjøre. Derfor må han beklage til forskerne.

Les også

Angrep forskere og nektet å publisere rapport. – Ekstremt alvorlig.

Russisk påvirkning på vestlige demokratier er godt dokumentert. Norge, som er Europas største gassleverandør og en viktig støttespiller for Ukraina, er et åpenbart mål for slike påvirkningskampanjer. Derfor var det klokt av den forrige regjeringen å bestille en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om hvordan dette kan skje.

Sigbjørn Gjelsviks håndtering av FFI-rapporten var mindre imponerende, og har to alvorlige problemer ved seg.

For det første ser det ikke ut til at statsråden forstår jobben han er satt til å gjøre, nemlig sikre en korrekt og rettferdig gjennomføring av valg. Han tar ikke forskningen om trusler mot det norske demokratiet på alvor. Derfor er det forståelig at flere stiller spørsmål ved om Gjelsvik er skikket for oppgaven.

Les også

Russland kan utnytte norsk EU-motstand. Men det vil ikkje regjeringa at me skal lese om.

For det andre går Gjelsvik til et uholdbart angrep på integriteten til forskerne bak rapporten.

– Hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU og EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke inn det i en forskningsrapport om valgpåvirkning, sa han til Nationen.

Uttalelsen truer både fri forskning og akademisk ytringsfrihet, som et regjeringsoppnevnt utvalg tidligere i år påpekte at allerede er sårbar. Likevel har Gjelsvik til nå nektet å svare på kritikk knyttet til sitatet.

Les også

Gjelsvik snur – legger likevel ut rapport

Myndighetene er avhengig av kompetansen til norske forskere. Statsrådens uttalelser gjør det sannsynlig at flere vil kvie seg for å komme med kunnskap som maktpersoner finner ubehagelig. Det kan ikke regjeringen leve med.

En uforbeholden unnskyldning er kanskje ikke tilstrekkelig for å rette opp i skaden som er gjort. Like fullt er det helt nødvendig.

Publisert: