Rett medisin mot fastlegemangelen

Bergen og resten av Vestlandet manglar fastlegar. Men der ikkje sikkert høgare løn er løysinga.

Publisert Publisert

TEK GREP: Bergen er ein av kommunane med stor fastlegemangel. Heldigvis er kommunen med på fleire viktige prosjekt som kan betre stoda. Her er Brita Øygard, leiar for Etat for helsetjenester i Bergen kommune. Foto: Bård Bøe (arkiv)

  1. Leserne mener

Ei ny undersøking viser at nesten femti kommunar i Noreg rapporterer om stor mangel på fastlegar, skriv Aftenposten denne veka. Bergen er ein av mange vestlandskommunar som er råka.

Dette er alvorleg. Fastlegen skal vere inngangen til helsevesenet i dei aller fleste tilfelle. For få og for travle legar gjer at innbyggjarane får eit dårlegare tilbod.

Ingen ønskjer ein situasjon med lang ventetid, stadig nye vikarar som ikkje kjenner sjukdomshistorikken og legar som jobbar altfor mykje. Likevel er dette situasjonen mange plassar.

Undersøkinga tyder på at problemet berre blir større. Sjølve undersøkinga er utført av Legeforeningen, som jo har sterke eigeninteresser i saka, og er bygd på at kommunane sjølve rapporterer inn.

Les også

Nesten 50 kommuner melder om dramatisk fastlegemangel

Det er derfor grunn til å vere varsam med å automatisk leggje denne undersøkinga til grunn. Men det er ikkje tvil om at mange kommunar slit med å finne fastlegar til sine innbyggjarar.

Heldigvis er det fleire tiltak ein kan setje i verk.

Bergen kommune har den siste tida arbeidd med å identifisere tidstjuvar hos fastlegane. Det kan vere saker som at ein pasient som er utskriven frå sjukehuset må tilbake til fastlegen for å få sjukmelding. Då må fastlegen setje seg inn i saka til pasienten, sjølv om den innsikta allereie finst på sjukehuset.

Les også

Høie må rydde opp

Heller ikkje fråværsgrensa i vidaregåande skule er optimal slik ho fungerer i dag. Ungdomane tek opp store ressursar for å få ei erklæring dei like gjerne kunne fått av helsesjukepleiaren på skulen.

Ikkje alle unge fastlegar ønskjer å starte eigen praksis. I Sogn og Fjordane og Hordaland har ein derfor sett i verk prosjektet «Alis Vest», der fastlegane er tilsette i kommunane i staden for å vere sjølvstendig næringsdrivande. Det gjer risikoen mindre i dei åra der fastlegen er under spesialistutdanning.

Eit anna grep er å opne for at fastlegane kan ha færre pasientar på listene sine. Det gjer det lettare å yte god hjelp og å kombinere legejobben med familieliv og fritid.

Problemet her er at det kan gje dramatisk inntektsnedgang. Det er bra at staten ser på om dette bør bli kompensert betre enn i dag.

Det er likevel mykje det offentlege kan gjere som handlar om å organisere fastlegeordninga meir effektivt enn i dag, heller enn å berre løyse problemet med pengeoverføringar.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».