• MIDDELHAVET: Sjølv om talet på flyktningar og andre migrantar som kjem til Europa har gått kraftig ned sidan 2015, treng EU eit betre system for å handtere dei som kjem, skriv BT på leiarplass. FOTO: Santi Palacios / TT NYHETSBYRÅN

EUs uklare flyktningkompromiss

Trass mange problem kan EUs nye migrasjonsforlik vere eit steg i rett retning.