Paternalisme til frokost

Skolemat er et foreldreansvar. Fylkeskommunen har viktigere ting å bruke pengene på.

GRATIS FROKOST: Hordaland fylkeskommune skal tilby alle elever ved offentlige videregående skoler gratis frokost. Å bruke flere millioner av et presset budsjett på melk og brød til elevene, er dårlig prioritering av midlene, skriver BT på lederplass.

Hordaland skal tilby alle elever på videregående gratis frokost. Det vil koste fylkeskommunen 6,5 millioner kroner i året, ifølge NRK Hordaland. Tiltaket er kostbart, paternalistisk og har usikker effekt.

Formålet er å motvirke det skyhøye frafallet i den videregående skolen. Fylkeskommunen baserer seg på retningslinjer fra Helsedirektoratet, som understreker at måltider i skolen fremmer konsentrasjon, trivsel og læring.

Skolematens positive effekt på helse og læring er veldokumentert, og det er vanskelig å være uenig i at sunn mat er bra. Men frafallet i videregående skoler er et komplekst problem, som handler om betydelig mer enn næringsinntak. Sammenhengen mellom mindre frafall og at frokosten er gratis, fremstår nokså anekdotisk.

Les også

Jo, skolemat er god velferd

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) kaller frokostprosjektet en stor seier på vegne av ungdommene. «Det er ikkje alle som har fått mat på bordet heime før dei dreg på skulen», sier hun til NRK. Lærere og elever ved Årstad videregående mener samlingen rundt matbordet bidrar positivt til klassemiljøet.

At enkelte elever har dårlige matvaner, eller at foreldre ikke tar frokosten alvorlig nok, er strengt tatt ikke et fylkeskommunalt problem. Hvis målet er sosial gevinst, er det fullt mulig å organisere en felles frokost uten at det offentlige betaler gildet. Å sørge for at ungdom får mat, er først og fremst et foreldreansvar.

Les også

Frafallsfikserne

Livsstilssykdommer og fedme blir riktignok stadig mer utbredt, og felles skolemåltider kan bidra til å utjevne helseproblemer som bunner i sosiale forskjeller. Men ikke alle problemer må løses med offentlige midler. Det er fullt mulig for fylkespolitikerne å legge til rette for mat i skolen, uten å sponse tiltaket med flere millioner.

Fylkeskommunen har allerede presset økonomi, og en rekke tunge utgiftsposter. Å bruke flere millioner av budsjettet på melk og brød til elevene, er dårlig prioritering av midlene. Det er ikke nødvendigvis foreldrenes manglende betalingsvilje som fører til at ungdom starter dagen uten frokost.

Heller enn fullfinansiert frokost til alle, burde fylkeskommunen legge til rette for at sunn mat blir tilgjengelig for elevene på skolens område.