Statens innkjøpsbom

Staten bør ikke bruke sin innkjøpsmakt til å favorisere store kjeder.

Publisert Publisert

UTESTENGT: Hotelleier Kjetil Smørås og hans fem hoteller får ikke delta i konkurransen om en hotellavtale med Helse Bergen. Et eksempel på konkurransevridning, som staten bør slutte med, skriver BT på lederplass. Foto: Tor Høvik

iconDenne artikkelen er over to år gammel

Fredag fortalte BT om hotelleier Kjetil Smørås som ikke får konkurrere om anbud til sykehusene. Grunnen er at staten, ved Sykehusinnkjøp, stiller krav som gjør at kun de tre største hotellkjedene får bli med i konkurransen.

Smørås fikk i BT lørdag følge av flere andre aktører med lignende opplevelser, også i andre bransjer.

De er offer for en statlig politikk der innkjøp blir sentralisert på stadig flere felt. Tanken er at en ved å samle innkjøpene i få, store avtaler, får ned prisen og dermed får mer for skattepengene. Det gjelder alt fra veibygging til innkjøp av kontorrekvisita.

Ideen er prisverdig og god. Men fanden ligger i detaljene, i måten staten gjennomfører innkjøpene på.

Eksempelet fra hotellbransjen viser hvordan store, nasjonale rammeavtaler kan utelukke alle andre enn de store, nasjonale kjedene. En slik praksis undergraver de mindre aktørene i næringen, og svekker innovasjon og konkurranse i bransjen.

Ved å utelukke mindre aktører fra konkurransen er det gode sjanser for at det offentlige får et dårlige og dyrere tilbud. Minst like viktig er det at staten, med sin enorme innkjøpsmakt, her bidrar til å svekke konkurranseposisjonen til små og mellomstore bedrifter.

Disse bedriftene utgjør 90 prosent av norsk næringsliv. Det er her en finner mye av innovasjonen Norge trenger for å klare omstillingen til det mye omtalte livet etter oljen. Statens innkjøpere er dermed med på å undergrave regjeringen og Stortingets politikk.

Saken bør nå på regjeringens bord. Statens innkjøpssenter er en del av Difi, som sorterer under kommunalminister Monica Mæland. Forhåpentlig gjør de mange reaksjonene, som også inkluderer Bedriftsforbundet og NHO, at hun ber Difi om en forklaring.

Både NHO-advokat Arnhild Dori Gjønnes og konkurransedirektør Lars Sørgard har pekt på at verktøyene allerede finnes, for å sikre at mindre tilbydere kan konkurrere om statlige kontrakter.

Mye tyder derfor på at det handler om vilje og evne til å utnytte mulighetene. Det bør være mulig å gjøre noe med.

RETTELSE: I denne lederen har vi kommet vi til skade å gjøre Sykehusinnkjøp til en avdeling av Statens innkjøpssentral, som sorterer under Difi. Det stemmer ikke. Sykehusinnkjøp er eid av de fire helseforetakene Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF. Dermed er ikke de problemene hotelleier Smørås beskriver Difi og kommunalminister Monica Mælands ansvar.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».