• SLIPPER UNNA: «Vi må få flere skyldige dømt for voldtekt. Det er for mange som slipper unna, og jeg tror at en hovedgrunn til det er for høye minstestraff», sier Peter Frølich (H) til Klassekampen. BT slutter seg til at minstestraffen har uheldige konsekvenser og må fjernes. FOTO: Bård Bøe

Minstestraffen må vekk

Minstestraffen på tre år for voldtekt har uheldige konsekvenser. Regjeringen må reversere ukloke kriminalpolitiske grep.