• HAVFORSKNINGSINSTITUTTET: Forskere utsettes for hard kritikk fra næringsinteresser. Næringene bør opptre mer saklig, og forskerne må stå støtt på solid faglig grunnlag. FOTO: Rune Sævig

Usunn debatt om forskning

Forskning på gruvedrift og oppdrettsfisk trenger åpenhet og faglige diskusjoner, ikke drittkasting og svertekampanjer.