Frp i byrådet

Frps gjeninntreden i byrådet kan gjøre det enklere å gjennomføre økonomiske innstramminger.

Publisert:

FYLKESMANNEN mener byrådet har lagt opp til uforsvarlig høye investeringer de neste årene, og finansbyråd Harald Hove (H) deler langt på vei fylkesmannens bekymringer. Det innebærer at byrådet må legge om den økonomiske kursen. For å få best mulig effekt av kursomleggingen, vil det være gunstig at Frp, som byrådets støtteparti, blir bundet til masten. Det kan skje ved en gjeninntreden i byrådet.

Frp er sugne på makt. Å tre ut av byrådet etter diktat fra partiets sentrale organ, må ha vært forsmedelig. Begrunnelsen, den prinsipielle motstanden mot bompenger, er dessuten som et slag i en dyne, totalt fåfengt. Dertil er prinsippet markspist. Regionens Frp-ordførere protesterer ikke engang før de gir seg ut på bompengeferden. Askøyordfører Knut Hanselmann (Frp) er blitt en av de fremste talsmenn for bompengefinansiering. Det er bare teologiske bompengedisputter som står igjen i partiet, og ingen av de aktuelle byrådskandidatene i Bergen er spesielt teologiske i hodet.

Regionens Frp-ordførere protesterer ikke engang før de gir seg ut på bompengeferden.

MED FRP INN igjen gjennom svingdørene, får byrådsleder Monica Mæland (H) et fastere grep om roret. Selv om anbudsrotet har gitt henne en ripe i lakken, er det lite trolig at det vil få noen politiske konsekvenser. Byrådet kan da konsentrere seg om de politiske kursendringene det vil foreta for å innrette seg etter en strammere kommuneøkonomi.

Det må kuttes ekstra mye som følge av at budsjettet i fjor ble gjort opp med ekstraordinært utbytte fra BKK på 189 millioner kroner. Disse pengene ble brukt til å dekke kutt i eiendomsskatten; de forsvant i alskens kommunale hull. Slik pengebruk har ikke Bergen råd til. Bergen har heller ikke råd til en ny omgang med dype kutt i eiendomsskatten, enn si fjerning av det som står igjen av denne inntekten.

UTSATTE ELLER REDUSERTE investeringer kan bli de mest iøynefallende innsparingstiltakene for byrådet. Men mange av de største investeringene henger sammen med forsømt vedlikehold gjennom lange tider. Ytterligere forskyvning av slike investeringer er gjerne å spare seg til fant. En by i vekst kommer heller ikke unna mer typiske nyinvesteringer.

Bergen kommunes og alle kommuners største bøyg er å få bedre kontroll med de tunge driftsutgiftene. Helsebyråd Christine B. Meyer har gjort en iherdig innsats for å redusere sykefraværet. Den veien må byrådet gå videre på, både for sin egen og for andre kommuners del.

Ønsker du Frp tilbake i byrådet? Si din mening!

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».