La bilen gå på båten

Hurtigruten kan ikkje berre vere ein cruisebåt. Folk og næringsliv må kunne kome seg fram.

Publisert Publisert

KYSTENS RIKSVEG: Hurtigruten har vore ei livsnerve for norskekysten i over hundre år. No blir den meir og meir ein rein cruisebåt. Foto: Tor Høvik (arkiv)

  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I ein tidlegare versjon av denne artikkelen stod det at Havilas fire skip vil vere utan bildekk. Det er ikkje korrekt. BT seier seg leie for feilen.

Hurtigruten, som i framtida også skal heite Kystruten, er eit av dei mest kjende reiselivsprodukta i Noreg.

Men Hurtigruten er meir enn berre rekreasjon. På Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Noreg er Hurtigruten ein vesentleg del av infrastrukturen, men no kan bildekka forsvinne frå mange av skipa. Det vil gjere det vanskelegare for nyttetrafikken.

Dei store skipa kryssar fjordar og havstrekningar i både storm og stille. Det er nettopp denne kombinasjonen av turisme og nyttetransport som gjer Hurtigruten så spesiell.

I 2021 går dagens anbodsperiode ut, og Havila Kystruten AS blir ein av operatørane. Dei skal ha bildekk, på sine fire skip. Den andre operatøren, Hurtigruten, er framleis i tenkjeboksen for sine sju.

Hurtigruten opplyste sist veke til Lofotposten at det er mellom 25.000 og 30.000 som tek med seg bilen på Hurtigruten. Men krav til bilkapasitet har ikkje vore ein del av anbodskravet, og dermed kan Hurtigruten stå utan bildekk i framtida.

Det vil vere eit stort tap om nyttetrafikken må stå att på kaia når Hurtigruten legg frå land.

Les også

Jens Kihl: Sløsete journalistikk

2. juli 1893 starta Hurtigruten opp på strekninga mellom Trondheim og Hammerfest, og sidan 1914 har Bergen vore utgangspunkt for den tradisjonsrike reisa til Kirkenes.

Sjølv om fjordane på Vestlandet er godt dekte med bilferjer, er Hurtigruten alternativet om du vil ta med bilen over lengre avstandar. I nord er dette den einaste måten å krysse fjordane på.

SV-representant Mona Fagerås har no stilt spørsmål til samferdsleminister Jon Georg Dale (Frp) i Stortinget. Fagerås peikar òg på at somme stader i Noreg er Hurtigruten i realiteten einaste omkøyringsveg om fjellovergangane er stengde.

Statsråden bør gå i dialog med dei to selskapa som har vunne anbodet for neste periode for å sjå om det finst gode løysingar her. Det er ikkje lett å endre eit anbod som allereie er inngått.

Dale bør likevel kunne appellere til selskapets gode vilje. Kysten og Hurtigruten treng kvarandre.

Eit av Hurtigrutens kjælenamn har vore «kystens riksveg». No kan den riksvegen bli bilfri på sju av elleve skip. Forstå det den som kan.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».