Demningsbristen krever en uhildet gransking

Bystyret må sikre at granskingen av flommen i Eidsvåg blir troverdig.

AVSTAND: Byrådet gjør klokt i å la bystyret overta styringen med den eksterne granskingen av demningen som brast i Munkebotn i august, skriver BT på lederplass. Bård Bøe

At en kommune ikke setter sine innbyggere i fare bør være selvsagt. Like fullt var det det Bergen kommune gjorde da en demning brast i Munkebotn 22. august, og vannmasser fosset ned mot bebyggelsen i Eidsvåg.

Forløpet til hendelsen, slik det har kommet frem av interne dokumenter omtalt i mediene, inngir ikke tillit til kommunen. Blant annet stilte eksperter flere spørsmål knyttet til den midlertidige demningen, allerede før den ble bygget.

Les også

Var åtte centimeter fra oversvømmelse tre dager før flommen

Dialogen mellom de nærmeste ansvarlige for demningene viser at de var klar over at vannstanden var faretruende høy, flere dager før demningen brast. Likevel ser det ikke ut til at en satte inn tiltakene som var mulig for å hindre flommen. Opplysningene tyder også på at den ansvarlige byråden ikke ble varslet, tross i at faren var overhengende. Det styrker ikke akkurat tilliten.

Forholdene som har kommet frem til nå etterlater en rekke spørsmål, både om rutiner og ansvar. Politiet har allerede varslet at de vil granske saken. Også byrådet vil be om en ekstern gransking, etter at Høyre tok til orde for det kort tid etter hendelsen.

I gårsdagens BT tok Høyres gruppeleder Hilde Onarheim til orde for at bystyret, og ikke byrådet, bør lede denne granskingen. Hun mener det blir feil om «byrådet gransker seg selv».

Onarheim har et poeng. Selv om granskingen skal gjøres av folk eller selskap utenfor kommunen, ligger det potensiell makt i å påvirke utfallet av granskingen, både i utformingen av mandatet og i oppfølgingen av granskerne.

Les også

Sendte bort pumper like før demningen brast

I et parlamentarisk system går byrådets makt ut av bystyret. Det er da rimelig at bystyret tar ansvaret for en gransking av hvordan byrådet utøver denne makten.

Selv om det i utgangspunktet ikke er grunn til å mistro byrådets intensjoner i å komme til bunns i denne saken, vil en slik organisering også styrke troverdigheten til den eksterne granskingen.

Det viktigste med granskingen er å få endret rutiner og annet for å hindre at noe slikt skjer igjen. Men det er også viktig at den politiske ledelsen blir holdt ansvarlig, og at ikke ansvaret blir pulverisert ved å peke på syndebukker lenger nede i systemet.

Derfor bør granskingen organiseres slik at byrådet ikke kan anklages for å granske seg selv.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».