Ståkarakter til Navarsete

Nasjonal Transportplan (NTP) gir et løft til norsk samferdsel. Men Bergen og Vestlandet har ikke så mye å juble for.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

DET VAR ET etterlengtet dokument samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) presenterte i går. Og la oss ta det positive først: Regjeringen vil bruke rundt 100 milliarder, eller 45 prosent, mer på vei og jernbane i perioden frem til 2020, sammenlignet med den tiårsperioden vi nå legger bak oss. Det er mye penger. Men i snitt blir det ikke mer enn ti milliarder ekstra hvert år. Målt mot etterslepet i norsk samferdsel, og de svære oppgavene som venter, er det trolig i minste laget. Det vil det være opposisjonens privilegium å påpeke. Vi vil likevel nøkternt medgi at den mest realistiske målestokken er tidligere bevilgninger. Da er påplussingen betydelig. Og størst for jernbanen. Det skal regjeringen ha. Men det forutsetter at Navarsete holder ord, og hvert år bevilger de summene som NTP lover. Om høyfartsbanen noterer vi enn så lenge bare videre utredning.

Ikke uventet går de største summene til det sentrale østlandsområdet, altså Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold. Men her er folketettheten så påtrengende at det ville være uforsvarlig ikke å satse på nye og gode – om enn dyre – baneløsninger for dette området. Så kan resten av landet kanskje slippe å bli ukentlig belemret med Dagsrevy-reportasjer om forsinkede lokaltog inn og ut av Oslo.

FOR VESTLANDETS samband med Østlandet er det i hovedsak satset på to korridorer — Filefjell og Haukeli. Dette styrker Filefjells status som viktigste - og tryggeste - vintervei mellom Oslo og Bergen, og tar bare i mindre grad hensyn til at Haukelitraseen er vesentlig kortere. Sånn sett er det lite å feire for Haukeliveiens Venner.

På den andre siden ser vi i NTP konturene av Kyststamveien (E39) sør-nord på Vestlandet, som på strekningen Stavanger - Trondheim er tilgodesett med nærmere 20 statlige milliarder før 2020. Her skjer det en del i Sogn og Fjordane. I tillegg kommer 10,6 milliarder fra bompengeprosjekter, som særlig vestlendinger skal betale også de kommende ti år.

NTP GIR IKKE Monica Mæland svar på om hun kan regne med 40 prosent statlig finansiering av Bergensprogrammet II. Men det må vi nesten forutsette når vi ser hvor presist statsråden omtaler de trafikale utfordringer i Bergensområdet. Kanskje kan dette avklares i kommuneøkonomiproposisjonen i mai. Nyveien til Os er gledelig nok fremskyndet fem år. Ulriken får sitt dobbeltspor. Nyborgtunnelen kan påbegynnes i 2014. For Sotrasambandet er det trolig en fordel at det fra neste år gis status som riksvei. 400 millioner er satt av til dette sambandet, men statsråden gir ingen signal om hvorvidt det bør bli bro eller tunnel.

Det er særlig en markant økning av rammen, 321,9 milliarder kroner, som kjennetegner NTP 2010-2019. Det vil om ti år gi oss et vei- og jernbanenett som er vesentlig bedre enn i dag. Vi skulle gjerne sett enda djervere grep. Og først i september får vi en pekepinn på om massene er fornøyd med Navarsetes løfter.

Uenig med lederen? Si din mening i feltet under!

Publisert:

Les mer om dette temaet