Nødvendig å snakke om

Omskjæring er forbudt i Norge. Yrkesgrupper som kommer i kontakt med jenter i faresonen har en lovpålagt plikt til å avverge kjønnslemlestelse. Likevel skjer det.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 17 år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

NORSK-SOMALISKE HODAN SAEED (18) sto i går frem BT og fortalte om somaliske jenter i Bergen som blir sendt til hjemlandet for å bli omskåret. Hvor stort omfang denne uskikken har, er svært vanskelig å si noe om. Siden dette er straffbart i Norge, er det selvfølgelig ingen som forteller om det. Derfor er det viktig — og modig gjort - at jenter som Hodan Saeed som kjenner innvandringsmiljøet fra innsiden, står frem i det offentlige rom og forteller hvordan noen omgår norsk lov ved for eksempel å sende sine barn til hjemlandet i ferier, eller ta dem ut av skolen, for å få dem omskåret.

DET ER ALL GRUNN TIL å sette likhetstegn mellom kjønnslemlestelse og omskjæring. Om denne uskikken er aldri så mye kulturelt eller religiøst betinget, skal ikke det norske samfunnet tolerere den. Den irakiske forfatteren Walid al-Kubaisi, som har bodd i Norge i mange år, har tidligere hevdet at den norske toleransen har hindret en åpen debatt om de negative sidene ved den muslimske kulturen. «Man skal ikke tolerere omskjæring, tvangsekteskap og blodhevn», sier han, og omtaler dette som «den senile delen av den muslimske kulturen, den som henger igjen i middelalderen».

Sosialantropologen Marianne Gullestad har flere ganger tatt til orde for at det er nødvendig for opinionen å rette oppmerksomheten mot generasjonskonflikter og kjønnsundertrykkelse i innvandringsmiljøene. Hodan Saeed er inne på det samme når hun peker på at det først og fremst er foreldregenerasjonen som må informeres. «Familiene vil jo ikke døtrene sine noe vondt. De tror det er nødvendig, og skylder på tradisjonen», sier hun.

SANNSYNLIGVIS har hun rett. Saeed ønsker nå å få støtte til et prosjekt som kartlegger omfanget av omskjæring i Bergen og sprer informasjon til leger, lærere, helsesøstre, barnevern, elever og foreldre. Dette er yrkesgrupper som er lovpålagt å avverge omskjæring hvis de får kjennskap til at jenter står i fare for å bli utsatt for en slik kjønnslemlestelse.

Det står respekt av Saeeds initiativ. Hun fortjener å bli lyttet til.

Publisert: