Demagogens agenda

Det store spørsmålet er om Donald Trump er i stand til å bygge bro over splittelsene han selv har vært med på å utnytte og styrke.

Publisert Publisert

MOT ALLE ODDS: USA har aldri i nyere historie valgt en så politisk inkompetent kandidat til landets høyeste embete. For mange velgere var også det poenget. Trumps seier blir tolket som et opprør, som en protest mot elitene, mener BT. Foto: Scanpix

  1. Leserne mener

Valget av Donald Trump som USAs 45. president er det største politiske sjokket i nyere tid.

Siden så lite er kjent og sikkert om Donald Trumps politiske plan, er verden stort sett henvist til spekulasjoner. Ikke rart børsene falt da resultatet ble kjent.

I seierstalen hans finnes det et halmstrå av forsoning. Men «talk is cheap», som amerikanerne sier. Først og fremst fremstår USA nå som en svært splittet nasjon.

Trump har i valgkampen krenket minoriteter, kvinner og store naboland og handelspartnere. Med rasistisk insinuasjon har han åpnet sår mange trodde var delvis helbredet etter borgerrettighetsbevegelsens seier for 50 år siden.

Skal Trump bli en samlende president, må han forsake mye av retorikken som gjorde ham attraktiv for velgerne, altså en del av hans egen personlighet. Forhåpentlig vil det likevel skje.

Les også

MATHIAS FISCHER: Hva nå, verden?

Det er ingen grunn til å være alt for optimistisk. Selv i seierstalen gjentok Trump ambisjonen om å «doble» den amerikanske økonomien.

Dette er totalt umulig med Trumps uttalte ønsker om økt proteksjonisme, mindre globalt samarbeid og internasjonal konfrontasjon. Selv i seierens stund fortsatte han altså å kaste blår i øynene på sine egne velgere.

USA har aldri i nyere historie valgt en så politisk inkompetent kandidat til landets høyeste embete. For mange velgere var også det poenget. Trumps seier blir tolket som et opprør, som en protest mot elitene.

Trumps velgere har ønsket endring fremfor alt. Misnøyen og frustrasjonen med samfunnsutviklingen er stor, spesielt i rustbeltestatene. For dem som ønsket en ny politisk retning, var Clinton aldri en troverdig kandidat.

De politiske rystelsene må tas på alvor. Både det republikanske og det demokratiske partiet bør drive dyptgående selvgransking de neste fire årene.

En av de viktigste oppgavene blir å skaffe seg bedre kunnskap om hvilke ideologiske og politiske strømninger som beveger seg på grasrota. Meningsmålinger alene kan de åpenbart ikke stole på lenger.

Statsviter og professor Øyvind Østerud peker på noen viktige endringer i velgermassen. Partienes tendens til å nærme seg hverandre i kampen om velgerne i midten, er borte.

I dette valget var det de militante og underkjente fløyene som satte dagsorden, og som har revet begge partier i filler.

Opprøret hører ikke bare til den hvite arbeiderklassen, men har spredd seg langt inn i middelklassen. Det er ingen grunn til å tro at tendensen vil endre seg med det første.

Les også

BÅRD VEGAR SOLHJELL: Donald sine verdiar er ikkje våre verdiar.

Trumps vei mot Det ovale kontor er brolagt med paradokser. Republikanerne har skaffet seg rent flertall i Kongressen, men presidenten må samarbeide med en partiledelse som konsekvent har tatt avstand fra ham det siste halvåret.

Det betyr at mange av hans egne er sterkt imot noen av Trumps mer groteske ambisjoner: Bygge mur mot Mexico, stenge ute alle muslimer, kutte støtten til Nato og en del andre eksotiske valgløfter.

Donald Trump har 70 dager på å forme et konkret politisk program, noe han aldri har gjort før. Resultatet kan bli skremmende, eller i verste fall farlig.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».