Vetoretten må fjernes

Mindre deltid og bedre bemanning i helse og omsorgssektoren krever mer fleksibilitet.  

Publisert Publisert
  • Bergens Tidende

L_v_sen_sykehjem013_copy_5a83804bk121bf41b605km7fff.jpg

iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Arbeidsgivere må få siste ord når skift— og turnuslister settes opp, ikke fagforeninger, som i dag har vetorett. Slik kan bruken av deltid i helse- og omsorgssektoren reduseres, og kvaliteten på tilbudet til pasientene bli bedre.

Det var konklusjonen til flertallet i det regjeringsoppnevnte Arbeidstidsutvalget, som onsdag la frem forslag til å endre arbeidsmiljøloven. Selv om arbeidstakerorganisasjonene går på barrikadene, bør regjeringen følge opp forslaget, som gjør det lettere for arbeidsgiverne å disponere arbeidskraften etter behov.

Arbeidsmiljøloven åpner for at folk kan jobbe annenhver søndag og hver lørdag, men de normale turnusene i norsk arbeidsliv innebærer at ansatte maksimalt jobber hver tredje helg. Årsaken er at arbeidsmiljøloven har en bestemmelse som gir ansatte en vidtrekkende medbestemmelsesrett når vaktplaner skal utarbeides.

I realiteten kan tillitsvalgte i dag nedlegge veto mot vaktplaner som pålegger ansatte å jobbe oftere enn hver tredje helg. Det gjør det unødig vanskelig å legge opp gode og effektive turnusordninger, spesielt i helse- og omsorgssektoren.

Arbeidsgiverforeningen Spekter , med tyngdepunkt i offentlig sektor, har lenge ønsket å frata de tillitsvalgte denne vetoretten. Så lenge arbeidsgiverne holder seg innenfor lovens rammer, mener Spekter, bør de ha siste ord når en turnus legges.

Arbeidstakersidens reaksjon på forslagene var ikke overraskende negative. Lederen i Norsk Sykepleierforbund, som lenge har vært i konflikt med Spekter om turnusreglene, mener arbeidsminister Anniken Hauglie (H) bør legge forslaget i skuffen. Hovedargumentet er at mer helgearbeid vil gi sykepleiere og andre helsearbeidere økt arbeidsbelastning. Dette støttes av utvalgets mindretall.

Det er forståelig at fagforeningene ikke ønsker å gi fra seg en privilegert rett til å legge føringer på ansattes arbeidstid. Likevel bør det også være i de ansattes interesse med noe større fleksibilitet når turnus- og vaktlister legges.

Å øke andelen faste stillinger i helse- og omsorgssektoren har lenge vært et krav fra fagforeningene. Men skal det skje uten å øke antallet ansatte kraftig, må arbeidsgiverne få noe mer fleksibilitet enn hva dagens ordninger åpner for.

Mer fleksibilitet gir også rom for å øke bemanningen på helg og kveld, siden grunnbemanningen kan brukes mer. Det kan bidra til å lette belastningen for dem som er på vakt, og gjøre tilbudet som gis til pasienter og brukere bedre. Både KS og Spekter har påpekt utfordringer med å sikre god og kvalifisert bemanning i helgene som følge av rigide arbeidstidsavtaler.

Det er ikke snakk om å fjerne arbeidstakernes mulighet til medbestemmelse. Tillitsvalgtes innspill og krav må lykkes til, men det er arbeidsgiveren som har ansvaret – da bør de også få siste ord.

Publisert

Sakene flest leser nå

  1. – Frå tid til anna prøver dei å få meg tilbake. Eg svarer det same kvar gong.

  2. Tre av fire toppsjefer sykmeldt på grunn av «uforsvarlig arbeidsmiljø»

  3. Politiaksjon ved hotell i sentrum

  4. Her herjer ungdommene på bussen. - Vi har ikke noe å stille opp med

  5. – Då eg sat der, med eit alvorleg sjukt foster i magen, slo morsinstinktet inn

  6. Haukeland planlegg for ny koronabølgje i sommar

Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».