Lørdag marsjerte tusenvis av høyreradikale i Warsawas gater i forbindelse med den polske uavhengighetsdagen. Flere ropte slagord som «Rent Polen, hvitt Polen» og «Flyktninger, kom dere ut», ifølge Klassekampen. Demonstrasjonen skal ha vært en av de største samlingsplassene for nasjonalistiske aktivister i Europa de siste årene.

Den politiske utviklingen i Polen har lenge vært urovekkende, og helgens oppvisning i ekstreme holdninger vitner om vedvarende splittelse og polarisering.

Da Polen sluttet seg til EU i 2004, antok man at landet ville gå i liberal retning, på lik linje med andre tidligere østblokkdiktaturer. Det har ikke skjedd.

Antiliberale krefter har tatt overhånd. En kombinasjon av politiske skandaler, fremmedfrykt og eliteprotest bidro til at det nasjonalkonservative Lov- og rettferdighetspartiet (PiS) kom til makten i 2015, ifølge Nupi-forsker Jakub M. Godzimirski. Kort tid etter valgseieren fjernet partiet opposisjonelle krefter i både domstoler, politiet, militæret og media i en storstilt utrenskingsprosess.

«Rettsstaten er død i Polen. Ikkje mindre», skrev jussprofessor Eirik Holmøyvik i Agenda Magasin i februar i år. «Donald Trumps ufine twitter-meldingar er som blåbær å rekne mot det som no skjer på dørstokken vår i ein av EUs største og viktigaste medlemsstatar.»

Polen sklir stadig i mer autoritær retning. Rettstaten er i ferd med å kollapse. EU har ikke lyktes med å stille makt bak kravene, og internasjonal kritikk preller av. Alt dette gir alvorlig grunn til bekymring, også i Norge.

Polen er den største mottakeren av norske EØS-midler, samt en viktig handelspartner og eksportør av arbeidskraft.

På den positive siden har EU strammet grepet den senere tiden. I september resulterte Polens kontroversielle domstolsreform i en ny, formell advarsel fra kommisjonen. Hvis Polen ikke imøtekommer kravene, kan saken ende i EU-domstolen.

I oktober kom Norge og Polen til enighet om fordelingen av EØS-midlene frem mot 2021. Polen ønsket politisk kontroll over tildelingene til sivilsamfunnet, noe Norge har nektet å godta. Forhandlingene bekrefter at trussel om økonomiske sanksjoner er et svært effektivt verktøy.

Lørdagens høyrepopulistiske offensiv viser hvilke krefter som er i spill i Polen, og viktigheten av at EU og handelspartnere som Norge opprettholder et sterkt politisk og økonomisk press mot regimet.