Spre ressursene

Doga bør legges ned. Norsk design og arkitektur kan ikke forbedres fra et kontor i Oslo.

VANVITTIG SLØSERI: Monica Hannestad, direktør for Design Region Bergen, er blant kritikerne av designsenteret Doga. – Pengene kunne blitt brukt langt bedre ute i regionene. Det er et vanvittig sløseri med offentlige midler, sier hun til BT. Ørjan Deisz

Næringskomiteen på Stortinget anbefaler å tenke nytt rundt organiseringen av designsenteret Doga (Design og arkitektur Norge). Det er på tide.

Oppgaven med å bedre kvaliteten på norsk design og arkitektur er for stor til å forvaltes av et lite ekkokammer i hovedstaden. Doga bør legges ned, og ressursene spres.

Les også

Designsenter i Oslo får 70 millionar i året: – Det er eit vanvitig sløseri

Doga ble opprettet etter en fusjon mellom Norsk Designråd og Norsk Form i 2014.

Organet har fått 50 stillinger og 70 millioner kroner i årlige tilskudd, og burde ha de beste forutsetninger for å drive verdiskapning og kvalitetsheving i hele landet. Men til tross for at det er brukt enorme ressurser på å finne ut hva Doga skal være, er det vanskelig å få tak på både formål, mening og eventuell måloppnåelse.

Doga fremstår stadig mer som en farse av et statlig organ: overfinansiert, sentralstyrt og martret av konflikter og lederflukt.

Les også

Då kulturministeren skulle flytte arbeidsplassar ut av Oslo, valde ho Trondheim og Oslo. Om Venstre får kulturministerposten, har Julie Andersland ønskjelista klar.

Designmiljøet i Bergen vil ha Doga ut av Oslo. Kulturbyråd Julie Andersland (V) har allerede invitert senteret til Bergen.

Flere statlige arbeidsplasser ville absolutt vært et positivt tilskudd til Bergens kulturliv, men Doga-saken kan ikke reduseres til en Bergen-Oslo-konflikt.

Spørsmålet er hvordan midlene som skal løfte norsk design og arkitektur kan brukes best mulig. Svaret er ikke å sentralisere både penger og arbeidskraft.

Ressursene vil komme bedre til nytte hvis de fordeles på allerede eksisterende, lokale kompetansemiljøer, både i de største byene og på mindre tettsteder.

Arkitekt Gaute Brochmann er blant dem som har tatt til orde for å legge ned Doga.

Han mener Norsk Form og Norsk Designråd hadde så fundamentalt forskjellige oppgaver at kombinasjonen var dødfødt i utgangspunktet. Mens Norsk Form skulle promotere arkitektur og design i offentligheten, skulle Norsk Designråd selge norsk design til næringslivet.

Brochmann ser nå to muligheter: Enten å dele organisasjonene opp igjen, eller gjenopplive Norsk Designråd og kanalisere resten av midlene til arkitekturen gjennom andre institusjoner, som Norske arkitekters landsforbund eller landets tre arkitekthøyskoler.

Uansett hva som skjer videre, er det åpenbart at Doga må legges ned i sin nåværende form.

Statstilskuddet på 70 millioner må forvaltes betydelig bedre, og på en måte som gagner design- og arkitekturmiljøer i hele landet.