Ladetrøbbel

Veksten i antall elbiler er en politisk suksess. Ladingen av bilene bør først og fremst drives kommersielt.

FLERE LADESTASJONER: Skal norske klimamål nås, trengs flere hurtigladere. Men klimaminister Ola Elvestuen gjør rett i å overlate til kommersielle aktører å ta seg av driften av dem. Helge Skodvin

Innen 2025 skal alle nye personbiler være nullutslippsbiler, dersom Norge skal nå klimamålene. Men for at bilistene skal velge elbil, må ladestasjoner bygges ut i takt med at antall ladbare biler øker. Spørsmålet er hvem som skal ta regningen for de mange tusen nye ladestasjonene som trengs.

Elbilforeningen frykter mangel på hurtigladestasjoner, særlig i distriktene, vil gjøre det umulig å nå Norges klimamål. I DN kritiserer foreningen Enova for ikke å støtte drift av ladestasjoner.

Men klimaminister Ola Elvestuen gjør rett i å holde igjen på slik støtte. Det er avgjørende at utviklingen så langt det er mulig skjer kommersielt.

Les også

Issmeltingen i Antarktis tredoblet de siste fem årene

Den voldsomme økningen i antall nye elbiler i Norge, skyldes i hovedsak politiske virkemidler. Avgiftsletter vil være nødvendig fremover, dersom målene for nullutslippsbiler skal nås. Enovas støtte til utbygging av hurtigladestasjoner bør også holde frem inntil videre.

Men det er også nødvendig å vurdere nøye hvilke øvrige nye støtteordninger som kommer på plass, av to grunner. For det første må regjeringen vise økonomisk nøkternhet også innen klimapolitikken. For det andre må ikke statlige virkemidler stå i veien for kommersielle løsninger.

Så langt det er mulig, bør klimapolitikken legge til rette for private, lønnsomme løsninger, og det gjelder i høyeste grad lading langs veien.

Les også

Sjølv strilar må bu tettare

Fortsatt er det, ifølge Elbilforeningen, 220 kommuner der det ikke finnes hurtigladestasjoner. I Finnmark finnes ingen. På sikt må åpenbart infrastrukturen bli bedre, men det er for tidlig å slå fast at dette er noe staten må ta seg av.

Utbyggingen må også følge den hurtige utviklingen av både bilenes batterikapasitet og hurtigladerne. Hva som vil være det faktiske behovet frem mot 2025 er det delte meninger om.

Ladekø er et begrep stadig flere elbileiere stifter bekjentskap med. I hvilken grad det offentlige skal løse problemene ligger an til å bli et politisk stridstema fremover.

Elbileiere, som er godt vant med særdeles lave driftskostnader, må sakte, men sikkert venne seg av med at staten tar regningen.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».