Facebook-tribunalet

Aggresjonen mot meddommerne i Hemsedal-saken er en fare for rettssikkerheten.

Publisert Publisert
  • Bergens Tidende

ALVORLIG: Det er en alvorlig trussel mot rettssystemet og rettssikkerheten at meddommerne blir uthengt på Facebook. Foto: Nordli Katrine/Aftenposten

iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Voldtektssaken i Hemsedal har opprørt befolkningen, med god grunn. Men det voldsomme sinnet som rettes mot de tre meddommerne som frifant tre menn for gjengvoldtekt er en svært stygg side ved det folkelige engasjementet.

Det er en alvorlig trussel mot rettssystemet og rettssikkerheten at meddommerne blir uthengt på Facebook.

Meddommerne fant det ikke bevist at mennene forsto at kvinnen ikke var i stand til å sette seg til motmæle. Til tross for at hun ble båret inn i campinghytten «som en potetsekk», mente de at hun hadde opptrådt aktivt.

Det er gode grunner til å mene at dette er en feilvurdering. Og det er greit å gi uttrykk for det. Men offentlig uthenging og verbal lynsjing av meddommerne gjør ikke saken bedre. Dette er mennesker som har tatt på seg et viktig og tungt samfunnsoppdrag, og som trolig har dømt etter sin beste overbevisning.

I etterkant av dommen har flere tatt til orde for å stille meddommerne til veggs.

Navn, bilde, og telefonnummer er blitt spredd på sosiale medier. Som følge av det, har en av meddommerne mottatt trusler via Facebook og SMS.

Uthengingen har konsekvenser langt utover ubehaget det medfører for dommerne.

Jussprofessor:

Les også

Hemsedal-saken: - Dommere gjør feil og skyldige vil av og til gå fri

Eirin Eikefjord:

Les også

Folkets dom

Det kan føre til at folk vegrer seg for å bli meddommere. Borgarting lagmannsrett har allerede fått flere telefoner fra meddommere som ønsker å trekke seg, meldte NRK i går. Etter omtalen av dommerne i Hemsedal-saken, er den vurderingen forståelig. Ingen ønsker å bli truet eller offentlig uthengt.

Meddommere stiller opp frivillig. De gjør en viktig jobb for hele samfunnet, og fortjener en takk for innsatsen. Det er nødvendig for en velfungerende rettsstat.

Færre meddommere kan gjøre at det tar lengre tid før saker kommer til retten, og at sammensetningen av dommerne blir mindre mangfoldig.

En annen fare ved uthengingen, er at dommere kan føle seg presset til å stemme i tråd med opinionen. Frykten for represalier kan gjøre at folkets oppfatning vil veie tyngre enn vurderingen av bevisene.

Dette vil være skadelig for rettssikkerheten.

Bergen på mandag:

Les også

Fleire hundre i demonstrasjon mot frikjenning av valdtekt

Undersøkelser har vist at voldtektsofre blir møtt med moraliserende holdninger når saken kommer for retten. Men det betyr ikke at det er noe galt med holdningene til de tre meddommerne som dømte i Hemsedal-saken.

Norske domstoler har problemer som må løses slik at voldtektsofre får behandlingen de har krav på. Det vil ta tid å endre holdninger i befolkningen og i domstolene. Forhåpentlig kan Hemsedal-saken i det minste være et bidrag for å flytte debatten.

Det er ikke tradisjon for å intervjue dommerne om deres votum. Retten gir sin dom i skriftlig form, åpen for alle å lese. Det er positivt at mange leser dommen og engasjerer seg, og gir uttrykk for hvordan de ønsker at rettssystemet skal være.

Men ikke i form av trusler mot dommerne.

Frustrasjonen kan brukes på langt mer konstruktive måter. Man kan delta i den politiske debatten om strafferammer, beviskrav og innretning av domstolen. Man kan bruke stemmeretten. Ikke minst: Man kan melde seg som meddommere.

Publisert
BT anbefaler

Yngve ville fremleie til indere. «De ødelegger leiligheten med matlaging», skrev utleier.

«De er ikke til å stole på fordi de ødelegger leiligheten med matlaging», skrev utleieselskapet BKV Eiendom i e-post.

LES SAKEN

Sakene flest leser nå

  1. Politiet: – Melding om at flere personer skal være knivstukket på Danmarks plass

  2. FHI: Slipp ungdom inn på bussen først

  3. Kjære Bent. Eg har forstått det no. Kva du liker.

  4. Ble klappet inn i garderoben: – Vi er Brann. Vi skal være et topplag.

  5. Østlandsfylke angriper fergefri E39: – Det er uhørt

  6. To tunneler stengt på E16

Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».