Ikke gi opp

Miljøbevegelsen gjør rett i å fortsette kampen for Førdefjorden.

Publisert Publisert
  • Bergens Tidende

BT MENER: Folkefestarrangørene Natur og ungdom, Naturvernforbundet og Vevring og Førdefjorden miljøgruppe skal ha honnør for at de fremdeles holder fanen høyt. Sjødeponiet i Førdefjorden er blitt en viktig symbolsak.

iconDenne artikkelen er over fire år gammel

**Det planlagte sjødeponiet** i Førdefjorden er en trussel mot fisk og fjord, og må stanses.

På lørdag møtte flere hundre mennesker opp på folkefest for Førdefjorden i Vevring. Blant dem var partilederne Trine Skei Grande (V), Audun Lysbakken (SV) og Rasmus Hansson (MDG), og de varslet fortsatt kamp mot gruveprosjektet.

For å skape oppmerksomhet om saken, avholdt Natur og ungdom årets sommerleir ved Førdefjorden. Det er godt å se at saken ikke er glemt, selv om regjeringen har fattet sitt vedtak.

I april ga Klima— og miljødepartementet en utslippstillatelse som innebærer en deponeringsmasse på 250 millioner tonn, spredt over opptil 4,4 kvadratkilometer. Dette inkluderer 1852 tonn med prosesskjemikalier i året.

Selskapet Nordic mining skal drive gruven i Engebøfjellet, og utvinne mineralet rutil. Anslaget er at det skal gi omtrent 170 arbeidsplasser lokalt.

Vedtaket var uklokt i april, og er like uklokt nå. Forurensningen fra avfallet kan være skadelig for flere fiskearter i vannet, blant annet laks, kysttorsk og kveite. Derfor har både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet advart mot deponiet. Sterke fagmiljøer har lagt ned protest, men til ingen nytte.

Les også:

Les også

Øver på opprør

Ingen kan spå nøyaktig hva som blir konsekvensene, men risikoen for økosystemet i fjorden er såpass stor at det ikke er verdt å ta sjansen.

Saken har fått internasjonal oppmerksomhet, og utgjør allerede et omdømmeproblem for Norge. Det sliter på troverdigheten som «miljønasjon» når Norge er et av kun fire land i verden som tillater sjødeponi. Når det er de berømte vestlandsfjordene som ofres, sendes et skremmende signal.

Vedtaket må snus, men det er vanskelig å gjøre nå. Etter at en tillatelse er gitt, kan ikke regjeringen uten videre omgjøre vedtaket.

Opposisjonspartiene , med unntak av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, forsøker å stanse deponiet. Men miljøpartiene må gå varsomt frem, og unngå å ta politiske grep som setter uheldig presedens for hvordan slike saker behandles. Stortinget bør ikke instruere og overprøve vedtak som regjeringen har fullmakt til å fatte.

I regjeringens tillatelse ligger det også krav om å ta miljøhensyn. Her må Nordic mining følges med argusøyne. Kravene kan ikke kun være fine ord på papir. Viser det seg at det ikke er mulig å gjennomføre deponiet på en forsvarlig måte, må regjeringen stanse prosjektet.

Nå er det først av alt kommunevalget som gjelder. De berørte kommunene har gitt tillatelser, men med endringer i sammensetninger i kommunestyrene kan det bli mulig å bruke reguleringsplanene for å stanse deponiet.

Les også:

Les også

Ap redder regjeringen

En annen løsning ligger utenfor norske hender. Regjeringens vedtak er klaget inn for EØS-domstolen ESA, fordi deponiet kan stride mot EUs vanndirektiv.

Uansett utfall fortjener folkefestarrangørene Natur og ungdom, Naturvernforbundet og Vevring og Førdefjorden miljøgruppe honnør for at de fremdeles holder fanen høyt. Sjødeponiet er blitt en viktig symbolsak.

Motstanderne bidrar til å spre verdifull kunnskap om miljøutfordringene, og engasjementet som er vekket både i Sogn og Fjordane og landet rundt, vil bli viktig i andre saker der naturen er truet.

Les også:

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Erna vet bedre enn forskerne

Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».