Ruspolitikk for alle

Byrådet fortsetter en god trend med den nye rusplanen.

Publisert: Publisert:

NY RUSPLAN: Sosialbyråd Erlend Horn (V) presenterte denne uken en ny rusplan for Bergen kommune. Der varsler han en større prioritering av grupper som nå ikke fanges godt opp av systemet. Foto: Bård Bøe

Ruspolitikk er ikke bare én sak. Det er politi og pleie, botilbud og sprøyteutdeling, behandlingsplasser og arbeidstrening. Det handler om akutte kriser og om krevende hverdager. Alle rusavhengige er forskjellige med forskjellige behov.

Det ser byrådets nye rusplan ut til å forstå. Snart må staten gjøre det samme.

Etter flere tiårs forsømmelse av byens rusproblemer, har bergenspolitikerne de siste årene snudd trenden. Fra 2011 har det vært en solid og tverrpolitisk satsing på rusfeltet. Arbeidet startet med sosialbyråd Lisbeth Iversen (KrF), da bystyret vedtok en egen rusplan, en plan mot åpne russcener, og startet en betydelig opptrapping av budsjettene.

Les også

Nå åpner øvre del av Nygårdsparken. Og dette er planene fremover.

Dessverre har debatten vært preget av en helt unødvendig, konstruert konflikt mellom rusfrihet og skadereduserende tiltak for dem som ikke kan bli kvitt avhengigheten. Særlig ille var det at byrådet med Høyre, Frp og KrF sa nei til sprøyterom.

Ruspolitikken må ta innover seg at noen vil alltid være avhengige. De trenger tiltak som holder dem i live og gir dem verdige liv.

Etter at Arbeiderpartiet, KrF og Venstre overtok byrådsmakten i 2015, har arbeidet blitt ytterligere forsterket. Sosialbyråd Erlend Horn (V) har lagt vekt på skadereduserende tiltak, blant annet med opprettelsen av sprøyterom og en videre satsing på mottaks- og oppfølgingssentre.

Byrådets nye rusplan, som ble presentert torsdag, bærer preg av dette. Nå gjelder det å få på plass løsninger for dem som ikke blir fanget opp av systemet i dag.

Det handler om rusavhengige kvinner og eldre, og de tyngste rusavhengige som sliter med andre psykiske lidelser. Byrådet varsler nå en sterkere prioritering av disse gruppene. Det er fornuftig.

HELSEMINISTER: Dagens regjering har bidratt til å få ned køene for å få behandling, men har vært altfor restriktiv på andre tiltak. Foto: Torstein Bøe / Scanpix

På statlig plan har dagens Høyre- og Frp-regjering levert godt på behandlingsplasser. Ventetiden er kraftig redusert. Men helseminister Bent Høie (H) har sviktet når det gjelder skadereduserende tiltak.

For de mange rusavhengige som ikke kan bli rusfrie, hjelper det ikke at behandlingskøene er blitt kortere. Derfor haster det å tillate andre stoffer enn heroin på sprøyterommene, innføre heroinassistert behandling og utrede om LAR bør inkludere flere medikamenter.

Forhåpentlig vil årets valgvinnere snu om kursen. De bør se til Bergen. Ikke bare fordi byens politikere har gjort mye rett, men også fordi Bergen trenger mer hjelp.

Denne kampen kan ikke kommunen vinne alene.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».