Bra by for spraykunsten

Bergens nabolag bør få bedre informasjon om større gatekunstprosjekter.

INVADERENDE: Naboer reagerer på veggbildet på Nedre Nygård. «Det er synd om forsøket på å gi kunstformen legitimitet undergraves av dårlig kommunikasjon og mangel på informasjon. Her trengs bedre samarbeid mellom kommune, huseier og naboer», mener BT. Eirik Brekke

Det er forståelig at det er delte meninger når husvegger i Bergen sentrum dekoreres med fargesterk gatekunst fra bakkenivå til mønet.

Men det bør være rom for storslått, urban kunst av denne typen i bergenske byrom.

Bergen kommune har gjort mye konstruktivt arbeid for å øke toleransen for kvalitetsgraffiti. Den kan godt gjøre mer for å dempe konfliktnivået.

Bergen var tidlig ute med å anerkjenne den seriøse gatekunsten, den som både kommenterer sine omgivelser og kan bidra til ettertanke, debatt og økt interesse for sjangeren.

Handlingsplanen for gatekunst for årene 2011-2015 var et godkjentstempel for en kunstform som har vært kontroversiell siden 1960-tallet. Handlingsplanen er videreført i Bergen kommunes kunstplan for 2018-2027.

Les også

Huseiere får dekke store vegger med graffiti uten å søke om lov

Ett av de viktigste uttrykkene for denne offentlige velsignelsen er Dolks «piece» av et berømt foto fra Vietnamkrigen i Strømgaten. Det er innrammet og vernet av Bergen kommune.

I tillegg har utøverne de siste årene fått bruke det nedlagte Sentralbadet som utstillingsvindu for kunsten sin. Når badehuset skal bygges om til scenekunsthus, er det viktig at Bergen finner flere slike egnede arenaer.

Handlingsplanen og kunstplanen handler mye om kvalitet og tilrettelegging for gatekunst. Men planene er forbausende tomme for råd og regler for hvordan gnisninger mellom naboer, huseiere og kunstnere skal håndteres.

I dag skal plan- og bygningsetaten godkjenne fasadeendringer. I dette ligger også det å godkjenne veggdekkende gatekunstverk. Men svært få søker om fasadeendring for slike formål.

Regelverket kan virke uklart, og etaten har også større og viktigere oppgaver enn å være kunstpoliti. Dessuten er det ikke kommunens, men huseiers oppgave å sende nabovarsel.

Les også

Etter 15 år valte Dolk å avsløre identiteten sin. I denne podkasten fortel han kvifor.

Bergen kommunes ambisjoner om å være en nasjonalt ledende by for gatekunst er prisverdige.

Det er synd om forsøket på å gi kunstformen legitimitet undergraves av dårlig kommunikasjon. Her trengs bedre samarbeid mellom kommune, huseier og naboer.

Hvis ikke, risikerer vi å få nok en runde med krav om fjerning og forbud. Det er verken byen eller kunsten tjent med.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».