Alle bilister bør betale

Det må fortsatt være gunstig å velge elbil, men det er på tide at alle betaler bompenger.

RIKTIG MED BOMPENGER: Fra våren 2019 må elbileiere trolig betale 20 kroner for å betale bomringen i Bergen i rushtiden. Det er på tide. Foto: Helge Skodvin

Publisert:

Forrige uke ble Bergen kåret til Norges elbilhovedstad. En av tre nye biler i byen er elbiler, og totalt 13 prosent av alle personbilene er nå elektriske.

Selv om mange foretrekker utslippsfri bil av hensyn til klima og miljø, er de økonomisk gunstige ordningene åpenbart den viktigste forklaringen på utviklingen.

Fra våren 2019 må elbileiere trolig betale 20 kroner for å betale bomringen i Bergen i rushtiden. Det er på tide.

Les også

Elbilene må betale bompenger til våren

Ingen andre steder i verden har elbiler så stor markedsandel som i Norge, Årsaken er at politikerne har sørget for økonomiske fordeler ved å kjøpe, eie og bruke utslippsfrie biler.

Det politiske målet er at alle nye biler skal være utslippsfrie 2025. Skal det kunne skje, er det tvingende nødvendig at elbilfordeler føres videre.

Men det er verken mulig eller ønskelig at elbileierne skal slippe unna alle avgifter. Det er allerede vedtatt at når 20 prosent av bilene som passerer bomringen i Bergen er utslippsfrie, skal det innføres bompenger for alle. Det taket ser altså ut til å bli nådd til våren.

Elbiler lager også kø, og de tar opp like mye plass som andre biler når de står stille. De sliter like mye på veiene som andre kjøretøy.

Derfor er det rimelig at også elbileiere nå bidrar med bompenger.

Les også

– Vi må få på plass ordninger som gjør at færrest mulig kjører barna til skolen.

Personbilsalget ligger fortsatt på et rekordhøyt nivå. Etterspørselen etter elbiler vokser, og salget ser bare ut til å bremses av at produsentene sliter med å få produsert nok biler.

I fremtiden er det ventet at bilsalget vil gå ned, fordi færre vil ha behov for å eie bil selv. Ulike varianter av bildeleordninger vil kunne dekke bilbehovet til mange av dem som ikke trenger bil daglig. Elsykkel kan for en del erstatte behovet for bil i urbane strøk.

Men det er ikke gitt at en slik utvikling kommer av seg selv. Politikken bør derfor ikke kun fokusere på å gjøre bilparken utslippsfri, den bør også legge best mulig til rette for at færre trenger å eie bil.

Det betyr at det trengs fortsatt utbygging av kollektivtransport og sykkelveier. Byen må planlegges slik at innbyggerne kommer seg rundt til arbeid og daglige gjøremål uten bil. Og det betyr at elbilistene må være med å betale.