Alle kort må på bordet i Bergen Engines-saka

Eit nytt, hemmeleg notat viser at regjeringa ikkje har informert Stortinget og offentlegheita godt nok.

  • Bergens Tidende
    Bergens Tidende

Notatet BT/E24 har fått innsyn i, viser at det eksisterte skriftleg dokumentasjon frå eit avgjerande møte 13. januar. Foto: Geir Martin Strande

Publisert Publisert
iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Saka om salet av Bergen Engines utvikla seg i ei svært dramatisk retning for regjeringa gjennom vinteren og våren.

Det meste peikar i retning av at regjeringa ikkje forstod alvoret i at russiske oligarkar stod på trappene til å kjøpe motorfabrikken som leverer viktig militærmateriell.

Før sommaren retta stortingsfleirtalet kraftig kritikk mot regjeringa etter ei høyring som viste korleis regjeringa sov i timen.

Les også

Hemmelig notat ble holdt unna Stortinget i Bergen Engines-saken

Eit viktig spørsmål under denne høyringa, var kva som skjedde under eit møte på Statsministerens kontor 13. januar. Her deltok dei øvste leiarane for embetsverket i fire departement.

Etter møtet blei statsrådane orientert om oppkjøpsplanane og dei hemmelege tenestene blei kopla på saka. Men i høyringa svarte justisminister Monica Mæland (H) avkreftande på om det eksisterte innkalling eller referat frå møtet.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sa at ho ikkje var kjent med slike dokument.

Næringsminister Iselin Nybø (V) har tidlegare sagt ho ikkje var kjent med at det eksisterte skriftleg dokumentasjon frå møtet 13. januar. Hennar eigen kommunikasjonssjef var mellom mottakarane av e-posten med loggen. Foto: Lise Åserud / NTB (arkiv)

Men i helga kunne Bergens Tidende/E24 avsløre at det eksisterer eit notat frå møtet. Under tittelen «En liten logg» har departementsråd Mette I. Wikborg i Nærings- og fiskeridepartementet dagen etterpå samla dei viktigaste punkta frå møtet.

E-posten med notatet har i fleire månader blitt halden utanfor postlistene i departementa, slik at det ikkje har vore mogeleg å søkje innsyn i. BT har fått tilgang til ein versjon der fleire opplysningar er sladda.

Les også

Morten Myksvoll: Han burde ikkje fått jobben

Framleis ser det ut til at det var ein hemmeleg tipsar, og ikkje den formelle kontakta frå seljar Rolls-Royce, som gjorde at departementa tok tak i saka.

Det er urovekkande at eit så viktig dokument ikkje blei delt med Stortinget under høyringa. Framleis er det uklart kvifor Mæland og Nybø svarte at dei ikkje visste at dokumentet eksisterte under høyringa.

Bergen Engines ligg på Hordvikneset nord i Bergen. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Dokumentet stadfestar at tipset frå Rolls-Royce om salet ikkje blei fanga opp på rett måte og understrekar dermed at tryggleikskulturen i departementa ikkje er god nok.

Det opnar også for spørsmålet om det finst meir dokumentasjon Stortinget burde hatt. Alle kort må på bordet i ei så viktig sak.

Ei regjering står til ansvar overfor Stortinget og skal svare korrekt på dei spørsmåla Stortinget har. Det har ikkje skjedd godt nok i denne saka, der resultatet kunne ha blitt at Bergen Engines ville blitt kjøpt opp av russiske oligarkar med nære band til Putin.

I møte med slike krefter kan Noreg aldri vere naive.

Publisert
  1. Bergen Engines
  2. Rolls-Royce
  3. Iselin Nybø
  4. Nærings- og fiskeridepartementet
  5. Monica Mæland

Les mer om dette temaet

  1. Vil fremskynde byggingen av nye skip til Forsvaret

BT anbefaler

Smittetallene øker etter denne kvelden: – Det var svett og klamt

– Det var ingen form for smittevern der, utover en flaske antibac ved inngangen, sier Even Berntsen.

LES SAKEN