**Den ekstraordinære** flyktningsituasjonen i Europa legger press på EU, hvert enkelt land, og norske kommuner. Flere tusen mennesker trenger et sted å bo.

I Bergen kan vi ta imot flere av dem.

Mandag fremmet Venstre og Kristelig Folkeparti et forslag om å doble antall flyktninger som blir bosatt i Bergen neste år, fra 350 til 700. SV ønsker å ta imot 850. Økningen er stor, men nødvendig.

Les også:

Det har aldri før vært en valgvinner å love mer innvandring. Kanskje, og forhåpentlig, har stemningen snudd disse ukene. Bergen trenger politikere som fører en raus og inkluderende politikk. Selvsagt skal denne byen være en del av løsningen på den største flyktningkrisen siden annen verdenskrig.

I første omgang handler ikke dette om å bosette de mange tusener som i disse dager kjemper seg gjennom Europa, men de som allerede har fått oppholdstillatelse. Nå er det omtrent 5100 mennesker i asylmottak som venter på et sted å bo. For at de skal kunne starte sitt nye liv og integreres i samfunnet, trenger de en kommune.

Les også:

Tar Bergen imot flere, vil det dessuten avlaste det statlige mottaksapparatet, som trenger økt kapasitet til å behandle den økte tilstrømmingen.

Bergen klarer allerede å håndtere dagens situasjon med 350 flyktninger årlig. Bygging av kommunalboliger og bruk av det private utleiemarkedet gjør at flyktninger får et sted å bo. Økonomiske prioriteringer gjør at de får integreringstilbudet de har krav på.

Selvsagt skal denne byen være en del av løsningen på den største flyktningkrisen siden annen verdenskrig.

Utfordringene blir større om antallet dobles, men det er gjennomførbart.

Flere har tilbudt seg å innkvartere flyktninger i eget hjem. Å låne ut et soverom i et par uker er ikke løsningen. Men alle som har en ledig hybel, leilighet eller rom i bofellesskap bør ta kontakt med kommunen.

Les også:

Bruken av private utleieboliger er en del av forklaringen på hvordan Bergen har klart å bosette mange flyktninger. Likevel må det også bygges flere kommunale boliger over hele byen. Av hensyn til innvandrerne selv, må det unngås å etablere nabolag og bydeler som nærmest utelukkende består av innvandrere.

Når flyktningene har kommet til Bergen, har de etter loven rett på deltakelse i integreringsprogrammet innen tre måneder. I neste års kommunebudsjett må kapasiteten økes, men innholdet i programmet må undersøkes for å se om det kan gjøres rimeligere.

I løpet av høsten bør regjeringen se på lovverket med sikte på å gjøre det enklere for kommunene å håndtere situasjonen.

Flyktningkrisen har avslørt de store forskjellene mellom europeiske land. Ungarn bygger gjerder, mens tyskerne i går sa at de kan ta imot en halv million flyktninger i året. Britene måtte nærmest bli tvunget til å si seg villige til å ta imot flere, mens Sverige åpner døren.

Les også:

Fra Bergens makthavere har det vært stille. Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) har hatt muligheten til å stå frem som en leder, og tatt initiativ til en raus, bergensk dugnad. I stedet begrenser han seg til å si at Høyre vil gjøre som staten ber om. Den varsomme holdningen gjør Bergen til en mindre by enn den er.

Nå bør det endre seg. Straks etter valget bør byens nye folkevalgte samles rundt et bredt forlik som viser Bergen på sitt beste: en raus, inkluderende by i verden.