• «REMØY»: Arresten av «Remøy» skjedde som følgje av ein feil som Fiskeridirektoratet har ansvar for. FOTO: Shipspotting.com / Scanpix

Russisk fiskefloke

Den russiske arresten av trålaren «Remøy» må takast hand om på lågast mogeleg konfliktnivå.