Kulturministeren bør ikke være gniten med Nord-Norge

At EU viser større entusiasme for Bodøs kulturhovedstadsprosjekt enn regjeringen, er pinlig for Norge.

Publisert Publisert

LUNKEN REAKSJON: At EU viser større entusiasme for Bodøs kulturhovedstadsprosjekt enn regjeringen, er pinlig, mener BT Foto: Berit Roald

  1. Leserne mener

Kulturministerens lunkne respons på at Bodø skal bli europeisk kulturhovedstad i 2024 har satt den nordlige landsdelen i fyr, forståelig nok.

Bodøs plan forutsetter at staten skal garantere for en tredjedel av budsjettet på 300 millioner kroner.

Trine Skei Grande (V) sier til NRK at regjeringen må «se på denne bevilgningen i en større sammenheng og prioritere opp mot andre prosjekter i landsdelen».

Reaksjonen hennes er et slag i trynet på arrangørby og entusiaster i Nord-Norge.

Les også

Bergen bør bli europeisk kulturhovedstad igjen

Grande har siden i fjor vært kritisk til Bodøs søknad. Problemet er at hun ser på statens bidrag kun som en utgift, og ikke en investering.

Det er vanskelig å forstå. Bodøs søknad er godt underbygget, ambisiøs og optimistisk. Som den bør være.

Å være europeisk kulturhovedstad er et prosjekt for langsiktig samfunnsutvikling.

I søknaden forventes det at investeringene skal dryppe på hele fylket. Målet er å skape betydelig flere arbeidsplasser i kulturnæringene, og doble aktiviteten i kreative næringer og reiseliv.

Det er dristig å søke om et så stort prosjekt før regjeringens velsignelse er på plass. Grande antyder at Bodø burde ha jobbet bedre sammen med Kulturdepartementet før de sendte søknaden til EU.

Å påpeke dette nå, når Bodø feirer sin nye status, lyder likevel bare smålig.

Grandes reaksjoner virker preget av holdningen om at all kultursatsing i Oslo er nasjonal, mens det som skjer andre steder i landet er lokalt.

Det er nettopp denne mentaliteten som ligger til grunn for skjevfordelingen av kulturkroner her i landet.

Nord-Norge har de siste årene opplevd sterk vekst i turismen, hele året.

Dette har gitt inntekter og trygge arbeidsplasser i en landsdel som før var preget av nedgang og motgang. Nordlendingenes innsats har løftet hele Norges omdømme som turistdestinasjon.

Les også

Å bli kulturhovedstad er bra. Å bli kulturhovedstadsregion er bedre.

Selv om masseturismen har sine negative sider, ikke minst for lokalmiljø og klima, har politikerne hyllet denne viktige snuoperasjonen.

Kulturhovedstadsåret handler nettopp om å koble kultur og turisme tettere sammen, for å skape en mer bærekraftig og moderne industri.

Kulturministeren har sagt at hun skal vurdere å anbefale statlig garanti når den konkrete søknaden om regjeringens støtte kommer. Dermed har hun gitt seg selv rom for å snu. Den muligheten bør hun benytte.

Kulturhovedstadsåret er ikke bare viktig for Bodø, det kan bli et løft for hele landsdelen og for Norge.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».