Styrk r’en i lar

Illegal omsetning av lar-medisin er bare ett eksempel på at ordningen bør evalueres.

Publisert:

RUSBEHANDLING: I Bergen fengsel får flere innsatte flytende metadon under tilsyn, som gjør videresalg umulig. Men fengselet rapporterer om flere tilfeller av misbruk av Subutex og annen lar-medisin. Foto: Eirik Brekke

Historier om hvordan innsatte i norske fengsler selger sin egen lar-medisin, og noen ganger rekrutterer yngre fanger til misbruk, er en gjenganger i nyhetsbildet. Flere ganger de siste årene har innsatte selv fortalt om hvordan medisin som Subutex benyttes som betaling eller belønning.

Det er et deprimerende paradoks at medisin som skal hjelpe mennesker ut av rusmisbruk, er blitt salgsvare på det illegale markedet, spesielt der kontrollen med medikamentene burde vært strengest.

Les også

– Jeg har selv sett 20-åringer bli avhengige her inne

Lar står for «legemiddelassistert rehabilitering», der heroin- eller morfinavhengige får tildelt metadon eller Subutex for å fjerne suget etter opiater. En hovedhensikt er å hindre overdosedødsfall. I dag er oppunder 8000 pasienter på lar her i landet.

Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen gjør flere tiltak for å hindre omsetningen av lar-medisin. Blant annet er nyere medikamenter vanskeligere å stikke unna.

Likevel havner altfor mye av medisinen fra den statlige rusbehandlingen på det illegale markedet. I 2017 tok for første gang metadon flere liv enn heroin her i landet, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

En av grunnene til dette, kan være at bruken av heroin er gått ned de siste årene. Likevel er statistikken lite flatterende for lar.

KrF-nestleder Olaug Bollestad ønsker en grundig evaluering av lar, for å sikre at systemet fungerer etter intensjonen. Kravet bør få bred politisk støtte.

Les også

Færre dør av overdoser

Det er viktig at legemiddel-delen av lar-programmet ikke blir en sovepute. Langvarig rusavhengighet gir kompliserte helselidelser, som må behandles langsiktig og systematisk. Mye tyder på at rehabiliteringsdelen blir for lavt prioritert i dag.

En undersøkelse fra 2016 viser at mer enn hver tredje lar-pasient har alvorlige fysiske plager. Bare 14 prosent av pasientene får oppfølging av psykisk helsevern.

Noen vil alltid avvise slik hjelp, men altfor få ruspasienter får tilbud om psykiatrisk behandling.

Lar vil aldri fungere optimalt uten at ambisjonene om medisinsk og psykiatrisk oppfølging blir oppfylt, ikke minst for dem som sitter i fengsel.

20 år etter at lar ble et landsdekkene tilbud, bør helsepolitikerne og helseforetakene forstå hvor viktig denne delen av behandlingsløpet er, og prioritere deretter.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».