• RUSBEHANDLING: I Bergen fengsel får flere innsatte flytende metadon under tilsyn, som gjør videresalg umulig. Men fengselet rapporterer om flere tilfeller av misbruk av Subutex og annen lar-medisin. FOTO: Eirik Brekke

Styrk r’en i lar

Illegal omsetning av lar-medisin er bare ett eksempel på at ordningen bør evalueres.