EU trenger en bedre returpolitikk

En mer effektiv returpolitikk er viktigere enn paniske tiltak i Middelhavet.

FOR SVAK: Etter sterkt press fra blant annet Italia, ble EU-landene i juni enige om ny migrasjonspolitikk. Men returpolitikken er fremdeles for svak. Her er migranter på Sicilia i juni.

Siden flyktningkrisen i 2015, har EU trappet kraftig opp grensekontrollen. Det er en av årsakene til at nå langt færre tar seg ulovlig inn i medlemslandene. Men EU strever like mye som før med å tvangsreturnere dem som oppholder seg ulovlig innenfor grensene.

Bare 40 prosent av dem det er vedtatt skal sendes tilbake til hjemlandet, blir faktisk returnert. Årsakene er flere: Problemer med samarbeid med migrantenes hjemland, motstand fra lokale støttespillere, forhold knyttet til menneskerettigheter og at migrantene aktivt motarbeider retur.

Les også

Her er EU-toppenes mareritt

Det lave antallet returer er et problem for hele asylsystemet, som er til for å beskytte mennesker for flukt. Det finnes dessverre ikke noen kjapp og enkel løsning på dette. En effektiv returpolitikk har vært høyt på EUs agenda i årevis, men andelen som sendes tilbake til hjemlandet står på stedet hvil.

Norge har faktisk lykkes bedre med dette enn mange EU-land.

Den nye EU-avtalen om migrasjonspolitikk fra juni, er på flere punkter vag. Men ønsket om kjapp retur av dem uten mulighet til å få oppholdstillatelse i EU, skinner gjennom flere steder.

Det er i praksis vanskelig å returnere personer uten lovlig opphold når det har gått lang tid. Mennesker slår rot, enten de har lov til det eller ikke.

Les også

Storbritannias utenriksminister advarer EU mot «no deal»

Derfor er det også i utgangspunktet fornuftig, slik EUs avtale legger opp til, at migranter som ankommer sjøveien skal gjennom en rask prosess, der de uten håp om å få bli på lovlig vis sendes raskt tilbake.

Det er likevel grunn til å være på vakt mot hastige politiske løsninger og svake silingsprosesser.

For at et slikt system skal fungere, må EU også forsikre seg om at migrantene får en menneskelig behandling, og at de som har et beskyttelsesbehov faktisk slipper gjennom. Og ikke minst: Migrantene må sendes tilbake til anstendige forhold.

Les også

6000 mennesker oppholder seg i ulovlig i Norge

Leger uten grenser er blant flere som nå advarer på det sterkeste mot å sende flere tilbake til transittlandet Libya, det foregår grove brudd på menneskerettigheter. Humanitære organisasjoner jobber med å hjelpe migranter der tilbake til hjemlandet, fordi forholdene er uverdige.

Det er dessuten verd å merke seg at svært mange av dem som oppholder seg ulovlig i EU slettes ikke er migranter som har kommet over Middelhavet. Den største gruppen er albanere.

Når antallet som tar seg ulovlig til EU har sunket dramatisk det siste året, må europeiske politikere ta seg tid til å finne løsninger som står seg over tid.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».