• FOR SVAK: Etter sterkt press fra blant annet Italia, ble EU-landene i juni enige om ny migrasjonspolitikk. Men returpolitikken er fremdeles for svak. Her er migranter på Sicilia i juni.

EU trenger en bedre returpolitikk

En mer effektiv returpolitikk er viktigere enn paniske tiltak i Middelhavet.