• AMBISJONER: I en liten uke i september i fjor var Bergen en sykkelby. Men i hverdagen er ikke byen god nok for gående og syklende. Politikerne må ha større ambisjoner. FOTO: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Flere sykler og færre biler

Bergen kan så mye bedre. Det er tid for å øke ambisjonene.