Opprydning på Stortinget

Det var på høy tid at Olemic Thommessen trakk seg som stortingspresident.

Stortingspresident Olemic Thommessen trakk seg i går etter at KrF mistet tilliten til ham. Det var på overtid. Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Det var visst en vanskelig dag for Høyre i går, skal vi tro parlamentarisk leder Trond Helleland. Ja, det er gjerne litt vanskelig når et oppussingsprosjekt sprekker med 1,2 milliarder. Stortingspresident Olemic Thommessen ble i praksis avsatt da KrF ikke lenger hadde tillit til ham.

Høyre kunne ha reddet seg selv fra denne pinlige situasjonen i høst. Istedenfor å fremme en ny kandidat, insisterte partiet på gjenvalg av en stortingspresident som åpenbart ikke hadde skjøttet vervet godt nok. Presidentskapet fikk i fjor hard kritikk fra både Riksrevisjonen og Stortinget for hvordan renoveringen av nasjonalforsamlingen ble håndtert.

Istedenfor å skifte ut stortingspresidenten under normale omstendigheter i høst, endte Høyre altså opp i den dramatiske situasjonen at Thommessen i går ble kastet. Ubehaget som gårsdagens drama påførte Høyre, er selvforskyldt.

Thommessen burde ha trukket seg uavhengig av KrFs vurderinger. Han har et vesentlig ansvar for byggeskandalen. Forsøkene på å fraskrive seg det demonstrerer bare hvorfor han måtte gå.

Hele veien har både Thommessen og tidligere stortingsdirektør Ida Børresen lagt skylden for byggeskandalen på konsulentselskapet Multiconsult. Noe har åpenbart gått galt i prosjekteringen.

Men det var presidentskapet som tok beslutningen om selv å være byggherre istedenfor å overlate det komplekse prosjektet til Statsbygg. Dermed hviler også ansvaret på den totalt manglende kontrollen hos Thommessen.

Thommessen og den øvrige ledelsen på Stortinget har på langt nær informert Stortinget godt nok om utviklingen i prosjektet. Høyres Michael Tetzschner beskriver det som en uvilje mot å dele informasjon.

Resultatet var at Stortinget fattet vedtak på mangelfullt grunnlag. Prislappen var 1,1 milliarder da Stortinget gjorde sitt vedtak. Nå er den anslått til 2,3 milliarder.

Byggeskandalen har demonstrert en manglende respekt for både Stortinget og behovet for nøktern offentlig pengebruk. Nå gjelder det å overbevise folket om at kontrollen er gjenopprettet, før tilliten til de folkevalgte går med i pengesluket.