Ein sjanse til å pusse på distriktsprofilen

Med samanslåinga av Altinn og Difi har regjeringa eit glimrande høve til å styrke miljøa i Leikanger og Brønnøysund.

Publisert Publisert

UT I LANDET: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) og regjeringa kan både sikre høgkompetente løysingar og distriktspoeng når dei no opprettar eit nytt digitaliseringsdirektorat, skriv BT på leiarplass. Foto: SCANPIX

  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) vil samle dei statlege IT-miljøa i Altinn og Difi i eit nytt digitaliseringsdirektorat, med tilsette i Leikanger, Brønnøysund og Oslo. Regjeringa har her eit glimrande høve til å motbevise dei som hevdar at den er distriktsfiendtleg, ved å bruke samanslåinga til å styrke miljøa utanfor Oslo.

Miljøa i Leikanger og Brønnøysund har gjennom mange år utvikla noko av dei mest effektive digitale tenestene landet har. Når du kan logge deg sikkert inn for å lese pasientjournalen eller få meldingar frå sjukehuset, eller levere sjølvmeldinga, er dette mogeleg på grunn av arbeid som er gjort i Leikanger og Brønnøysund.

Det er snakk om høgkompetente miljø, som har vore sterkt medverkande til at Noreg på ein del felt er dei fremste i verda på digitale tenester til borgarar og bedrifter.

Det viktigaste omsynet til Astrup er å sørgje for at desse miljøa ikkje berre overlever, men blir styrkja gjennom omorganiseringa. Dei to organisasjonane driv til dels med det same, noko som fagbladet Stat og styring i 2017 viste førte til revirkampar. Samordning kan difor absolutt vere av det gode.

Men regjeringa bør ta det eit steg vidare. Kvaliteten på miljøa i Leikanger og Brønnøysund gjer at regjeringa kan leggje fleire oppgåver og arbeidsplassar dit, med visse om at det heller vil løfte enn svekkje kvaliteten på arbeidet.

For ei regjering som slit med distriktsprofilen burde det vere eit svært enkelt val.

Astrup har ikkje bestemt seg for kvar leiinga for det nye direktoratet skal liggje. Her er det freistande å ta til orde for at det bør leggjast til Leikanger, sidan det er det største av miljøa utanfor Oslo.

I organisasjonar som er sentraliserande av natur ville det vore ein klar fordel. Men Difi har sidan miljøet på Leikanger vart innlemma der i 2008 vist at dei tenkjer annleis. På desse ti åra har talet på tilsette i Leikanger auka frå rundt 20 til 120.

Miljøet har vokse fordi dei har gjort ein god jobb. Det har òg vist seg at det ikkje er vanskelegare å rekruttere høgt kompetent arbeidskraft til Sogn enn det er i Oslo. Samstundes er gjennomstrøyminga lågare, lojaliteten høgare.

Difi har vore med på å byggje opp eit IT-miljø i Leikanger/Sogndal som har stor betydning for skaping av nye høgkompetente bedrifter og arbeidsplassar. Slikt som distrikts-Noreg verkeleg treng.

Regjeringa har her ein vinnar og ei vinnarsak, som dei bør gripe med begge hender.

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».