Lærerne må få lønnsløft og et bedre system

Som kunnskapsnasjon kan ikke Norge leve med en misfornøyd, fortvilt og forfordelt lærerstand, skriver BT på lederplass.

Staten grep inn i lærerstreiken. Det må forplikte. Høstens seigpining av elever og lærere må føre til konstruktiv endring.

Publisert: Publisert:

Tirsdag endte historiens lengste lærerstreik med tvungen lønsnemnd. Etter 111 dager stanset regjeringen streiken, på grunn av «alvorlige samfunnsmessige konsekvenser for barn og unge».

Det var all grunn til bekymring for de negative effektene av den langdryge streiken. Enkelte elevgrupper ble urimelig hardt råket, særlig her i Bergen.

At regjeringen griper inn i en arbeidskonflikt på dette grunnlaget er likevel uvanlig. Det er et kraftig inngrep i streikeretten – og det bør forplikte.

Regjeringen må avverge at mistillit og frustrasjon kaster både elever og lærere ut i stadig nye omkamper.

Det krever en oppvurdering av læreryrket både når det gjelder lønn og anseelse, og nytenking om systemet lærerne forhandler lønn innenfor.

Lærernes motpart er kommunesektorens organisasjon KS. Slik har det vært siden lønnsforhandlingene ble overført fra stat til kommune i 2004.

Det er forsåvidt logisk at lærerne forhandler med KS, siden det er kommunene som betaler lønn og er deres formelle arbeidsgiver. Samtidig er det staten som legger premissene for utdanningspolitikken, og som stiller stadig høyere krav til innholdet i både skolen og læreryrket.

Det som er sikkert, er at lærerne – og i neste omgang elevene – kommer dårlig ut av dagens ordning.

Fra 2004 til 2019 hadde lærerne en lønnsvekst som lå 14 prosentpoeng under andre kommunalt ansatte. Både i 2020 og 2021 hadde lærerne lavere lønnstillegg enn de fleste andre yrkesgrupper.

Systemet er nærmest en garantist for at de ikke får gjennomslag for sine lønnskrav. I sin forhandlingspool taper de stadig kampen mot lokale lønnsløft i helse- og omsorgssektoren.

Forhandlingsordningen kan åpenbart ikke kastes rundt midt i en streik. Men det må komme konstruktiv endring ut av høstens seigpining av elever og lærere.

Lønn og rekrutteringsgrunnlag henger tett sammen med kvaliteten i skolen, og det må regjeringen ta på alvor.

Som kunnskapsnasjon kan ikke Norge leve med en misfornøyd, fortvilt og forfordelt lærerstand.

Les hele saken med abonnement