Kriminell frisone

Bergen bør alliere seg med Oslo for å begrense skadevirkningene av narkosalg.

Publisert Publisert

Foto: Sævig Run

Både som ordensmakt og som lovmakt har politiet resignert overfor frisonene for narkotikaomsetning i storbyene. Det sosiale hjelpeapparatet fortoner seg også som hjelpeløst. Problemene er så omfattende og kompliserte at miljøet i Nygårdsparken ikke kan bringes under bedre kontroll utelukkende gjennom lokal innsats.

Bergens frisone i Nygårdsparken er for de fleste ute av øye og ute av sinn. Området rundt Oslos Sentralbanestasjon er atskillig mer belastet. Presset for å få ryddet opp i uvesenet blir da også stadig mer massivt i Oslo. Og det er hovedstadens opprørte borgere som gjør størst inntrykk på rikspolitikerne. Skal narkotikapolitikken endres, er det i hovedstaden slaget må stå.

Bergenspolitikernes hjelpeløshet kommer tydelig til uttrykk i intervjuene som Bergens Tidende brakte i gårsdagens avis. Talspersonene for de ulike partiene har ingen entydig oppskrift; det finnes heller ikke noen tradisjon for drastiske inngrep i så kompliserte problem. I Norge kan ikke kriminelle frisoner «ryddes», slik det er mange eksempler på fra europeiske byer. Dertil er erfaringene fra bortdrivingen av dopmiljøet fra den såkalte Plata i Oslo for skremmende.

Det lettest realiserbare tiltaket i norske storbyer burde være et mye tettere samarbeid mellom politiet og sosiale myndigheter. Den oppskriften ble lansert av Bjarne Håkon Hanssen (Ap) i hans statsrådstid, hittil uten å ha gitt særlig synlige resultater.

Et mer ambisiøst tiltak ville være et oppgjør med den tradisjonelle sammenblandingen av sosiale tiltak og kontroll med lov og orden. Selv om vi har streng narkotikalovgivning, er håndhevelsen preget av mangel på konsekvens. Det er desperat behov for en avklaring før problemene vokser oss over hodet, og den avklaringen må rikspolitikerne stå for. I dagens situasjoner er Norge en honningkrukke for internasjonal narkotikahandel.

Lokalpolitikerne kan likevel ikke melde seg ut. I Nygårdsparken har politiets manglende nærvær medført at frisonen er utvidet langt inn i de nærliggende boligområdene. Disse områdene er fra før sterkt belastet av hyblifisering og gjennomtrekksboliger, noe byrådet knapt har prøvd å kontrollere. Sosial kontroll er avhengig av de gjenværende fastboende. Bergen kommune må gjøre en vesentlig større innsats for at disse «vaktmestrene» skal ha levelige vilkår, om ikke annet så for å motvirke forslumming. En såpass avgrenset ambisjon skulle være innenfor rekkevidde, selv for byrådets handlerom.

Hva mener du lokalpolitikerne kan gjøre for å hindre at Nygårdsparken blir en kriminell frisone?

Publisert
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».