• FOTO: Knut Egil Wang

Det er ikke grønt alt som går på skinner

De store vei- og jernbaneutbyggingene trenger troverdige klimaregnskap.