Å synge i samme kor

Bergen er landets beste festivalby, men kan bli enda bedre på samarbeid og kompetanseutvikling.

GOD STEMNING: Dersom Bergen skal videreutvikles som festival- og turistby, også for arrangementer av internasjonal størrelse, må aktørene her i regionen snakke bedre sammen, mener BT. Ørjan Deisz

Denne uken går både Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) og Vill Vill Vest av stabelen. Vi har lagt en sommer med Bergenfest og Koengen-konserter bak oss. En rapport viser at musikkbransjen i Hordaland har vokst med hele 75 prosent de siste seks årene. Bergen befester sin posisjon som attraktiv kulturby og reisemål.

Samtidig ble sykkel-VM preget av et dugnadspreget kulturprogram og skuffende turist- og sponsorsvikt. Arrangøren kunne håndtert utfordringene bedre, dersom kulturaktørene og næringslivet hadde vært tyngre involvert i planleggingen.

Les også

INGEBJØRN BLEIDVIN: Dei riktige turistane.

Festivaler, konserter, teater og kunst er bergensområdets fremste kulturelle attraksjoner. Bergen er samtidig et viktig internasjonalt turistmål, som også bør ha stor appell til yngre generasjoner. Likevel finnes det i dag ikke noe formelt og strategisk utviklende samarbeid mellom kulturlivet og reiselivsorganisasjonene.

En slik kontakt burde vært logisk og naturlig, siden begge parter vil kunne ha betydelig utbytte av det. Kulturtilbudene kan friste turister til å tilbringe mer tid og dermed bruke mer penger i regionen. Økt kulturturisme bør være et godt alternativ til dagens ensidige satsing på belastende cruisetrafikk.

Bergens næringsråd hadde tidligere i høst besøk fra Nashville i USA. Sørstatsbyen har de siste årene gjennomgått en gjenoppvåkning som åsted for den rotekte amerikanske musikken, med et formidabelt oppsving i antall ansatte i kulturlivet, musikere, spillesteder og tilreisende turister.

Det smarteste grepet Nashville gjorde, var å rendyrke sine fremste kulturelle forutsetninger. Et viktig tiltak var å få byens næringslivsledere, politiske ledelse, næringsrådet og de store kulturarrangørene til å kommunisere, utveksle erfaringer og utvikle kompetanse i et eget samarbeidsråd.

Rådet har gjort det enklere å systematisere og dele nyttig kunnskap, for å kunne utnytte ressursene bedre.

Les også

KRAFTUTBYGGINGEN: Reiselivstopp skremt over naturinngrep.

Før sommeren opprettet regjeringen et nasjonalt samarbeidsråd for kultur og reiseliv, for å styrke satsingen på kulturturisme. Satsingen er viktig og riktig.

Men dersom Bergen skal videreutvikles som festival- og turistby, må også aktørene her i regionen snakke bedre sammen.

Bergen trenger sitt eget samarbeidsråd. Kulturbyråd Julie Andersland (V) og byens kultur- og næringsaktører bør ta initiativ for å få etablert en lokal variant av «Nashville-modellen».

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».