Wara må opne opp

Justisministeren må svare på om First House har hatt Huawei som kunde.

FIRST HOUSE: – Tor Mikkel Wara (Frp) kan ikkje la det vere opp til First House å svare på om dei hadde Huawei som kunde då Wara var medeigar, meiner BT. Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix (Arkiv)

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) må avklare bindingane sine til det kinesiske teknologiselskapet Huawei.

Waras jobb er å vareta norske interesser, og det er heilt nødvendig at den norske justisministeren er open om tidlegare bindingar.

Då held det ikkje at han avviser at han sjølv hadde Huawei som kunde då han arbeidde for First House.

Den noverande justisministeren var medeigar i PR-byrådet First House fram til våren 2018. Han nektar å svare på kva bindingar selskapet hans har hatt til den kinesiske teknologiganten.

– Når det gjeld spørsmålet om First House har hatt Huawei som kunde, må det rettast til First House, sa han i Stortingets spørretime på onsdag.

Wara kan ikkje la det vere opp til First House å svare på om dei hadde Huawei som kunde då Wara var medeigar.

First House sit ikkje i regjering, det er det Wara som gjer.

Les også

Hver dag rundt midnatt skjedde det noe mystisk med datamaskinene fra Huawei. Det tok fem år før noen oppdaget hva som foregikk.

Huawei er ikkje ein tilfeldig aktør. Noreg skal byggje ut 5G-nettet, og Huawei er ein av aktørane som ønskjer å stå for utbygginga.

Norsk etterretning åtvarar mot det kinesiske selskapet, på grunn av koplingar til kinesisk etterretning. Amerikanske styresmakter åtvarar òg mot å involvere selskapet i kritisk infrastruktur.

5G-nettet er kritisk infrastruktur i Noreg.

Regjeringas medlemmer må vere ekstra tydeleg på eventuelle bindingar til Huawei, fordi tidlegare statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) er tilsett i det kinesiske selskapet.

Brein-Karlsen var statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, men skal no drive lobbyverksemd på Huaweis vegner.

Denne saka illustererer nok ein gong problemet som ligg i at regjeringsmedlemmer vert rekrutterte frå PR-byrå med hemmelege kundelister.

Det skadar tilliten til regjeringa når viktig informasjon om statsrådars bindingar vert skjult.

Noreg burde i det minste klare å halde seg med justisministrar som er opne om bindingar til selskap knytt til kinesisk etterretning. I det minste.

Når Wara ikkje svarar, kviler det ansvaret på statsminister Erna Solberg (H).

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».