Tostatsløsningen

I en globalisert verden bør norske borgere også kunne være borgere av andre land.

TILLAT DOBBELT STATSBORGERSKAP: Når de praktiske innvendingene er så få, og både de praktiske og følelsesmessige fordelene er så mange, bør konklusjonen være enkel: I en reisebag er det plass til to pass, mener BT.

Publisert:

**Mye er rart med Norge,** men det nesten særnorske forbudet mot dobbelt statsborgerskap er ekstra merkelig. En nordmann som får et nytt statsborgerskap, mister automatisk sitt norske. En utlending som blir norsk, må si fra seg sitt gamle.

Denne regelen byr på både praktiske og følelsesmessige utfordringer for dem det gjelder, uten å gi noen gevinst. Tiden er kommet for å erstatte noe gammeldags og nasjonalistisk med en moderne og inkluderende holdning.

Til høsten fremmer Venstre forslag om å fjerne forbudet, varslet stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn til NRK denne uken. Kun Venstre og SV er for, men samtidig er Frp det eneste partiet som har flagget motstand. Derfor er mulighetene store for at Stortinget endelig følger anbefalingen statsborgerskapsutvalget kom med i 2000.

Da vil Norge følge samme praksis som de andre nordiske landene, og nesten alle andre land i Europa.

Det norske passet er attraktivt, men statsborgerskap har mindre betydning nå enn tidligere. For eksempel er velferdsgoder som hovedregel knyttet til bosted. Gjennom EU/EØS har borgere av andre europeiske land automatisk like rettigheter til opphold og arbeid i Norge.

Men kun norske borgere kan stemme ved stortingsvalg, avtjene verneplikt eller ta enkelte jobber i det offentlige. Passet gir også rett på bistand fra norske konsulater og ambassader i utlandet.

Dette byr på reelle, praktiske utfordringer for veldig mange mennesker. Det gjelder ikke bare for innvandrere til Norge, men også nordmenn som flytter til utlandet. Mange tilbringer kortere og lengre perioder av livet utenfor hjemlandet, og den norske loven er en unødvendig kompliserende faktor.

Tiden er kommet for å erstatte noe gammeldags og nasjonalistisk med en moderne og inkluderende holdning.

Dessuten er det et spørsmål om følelser. For folk med sterk tilknytning til to land, er det vondt å måtte velge mellom dem.

Motstandernes argumenter skranter.

— Skal du bo i Norge, har du ikke behov for et annet statsborgerskap, sa stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (Frp) til NRK. Det er rett og slett feil.

Mange har behov for et annet statsborgerskap, enten det er snakk om å kunne kjøpe eiendom i hjemlandet, ha rett til å reise hjem eller stemme i et land hvis lover har direkte påvirkning på deg.

Frp forsøker å gjøre dette til et prinsipielt spørsmål, men motstanden er mest følelsesmessig. Å gjøre statsborgerskap til et mål på «norskhet» er upassende, og like problematisk er det at en politiker hevder at en ekte nordmann ikke kan ha formell tilknytning til andre land.

Enkeltmenneskets frihet og ønsker må veie langt tyngre.

I debatt hos NRK brukte både Rotevatn og Johansen integrering som argument. Problemet med Frps argument om at lojalitet til landet krever at man kun har ett pass, er at konsekvensen av regelverket heller blir at innvandrere lar være å søke statsborgerskap.

Om Frp mener statsborgerskap fremmer integrering, bør de ikke legge hindringer i veien for dem som for øvrig når de andre kriteriene.

Når de praktiske innvendingene er så få, og både de praktiske og følelsesmessige fordelene er så mange, bør konklusjonen være enkel: I en reisebag er det plass til to pass.

Lederen
BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:
«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsensintegritet skal være uavkortet så vel utad som innad».