En etterlengtet snuoperasjon

Stortinget gjør rett i å gjeninnføre 14 ukers fedrekvote.

Publisert: Publisert:

PAPPAPERM: Stortinget ber regjeringen gjeninnføre 14 ukers permisjonen, fra dagens ti uker. Det er et skritt i riktig retning for likestillingen, mener BT. Foto: Frank May / picture alliance

Reduksjonen i fedrekvoten førte til at færre menn tok ut lang fødselspermisjon. Det ga ikke mer frihet eller mer likestilling, men var heller et skritt i motsatt retning.

Derfor er det fornuftig at Stortinget nå vil tilbake til 14 uker.

Det er fire år siden Høyre og Frp fikk redusert fedrekvoten fra 14 til 10 uker. Regjeringspartiene ville helst fjerne kvoten fullstendig, men de ble begrenset av KrF og Venstre. Etter høstens valg har ikke lenger de borgerlige partiene en samarbeidsavtale, og det finnes et alternativt flertall på Stortinget.

Derfor fikk Ap flertall denne uken for å be regjeringen utvide fedrekvoten til 14 uker igjen.

Les også

Mahtias Fischer om statsbudsjettet: En grei start på perioden

Les også

Venstre kan sikre flertall for Ap-forslag om økt fedrekvote

Fødselspermisjonen er først og fremst til for barns beste. Da er det også rimelig at staten, som bruker store summer på å betale folk for å være hjemme, stiller noen krav. Det er en forventning om at både far og mor skal stille opp. Det er et ønske at både far og mor tidlig skal knytte sterke bånd til barnet.

Samtidig er permisjonen også et velferdsgode. Det er en rettighet som fedre skal ha selvstendig rett på, uten at de må krangle med kone eller sjef. Fedrekvoten gjør det enklere for folk å kreve sine uker, uten at en leder spør om ikke mor kan ta dem i stedet.

Fedrekvoten er viktig for likestilling i arbeidslivet. En lang fødselspermisjon kan både gjøre det vanskeligere å klatre opp karrierestigen og den kan gjøre kvinner mindre attraktive for arbeidsgivere. Når også menn tar ut mange uker med permisjon, blir denne «ulempen» mer jevnt fordelt.

Les også

Ville gjerne hatt mer pappatid med Arne (1)

Erfaringen etter årene med ti ukers fedrekvote er at menn tar ut færre uker. Statsminister Erna Solbergs (H) respons var i sommer at hun er skuffet over norske menn. Det er en lettvint tilnærming, som ikke tar innover seg de faktorene som gjør det vanskelig for mange fedre å ta ut mer enn bare sin kvote.

Dette er et nederlag for regjeringen, men et nederlag den kan leve med. Høyre har allerede beveget seg langt i saken og gått bort fra standpunktet om å fjerne kvoten helt.

Med det nye flertallet på Stortinget, er det mange som vil ønske seg å reversere mer av politikken fra regjeringens første fire år. Opposisjonen bør likevel være varsom med å vedta mange enkeltforslag som vil binde opp budsjettene fremover. I denne saken gjorde flertallet likevel det rette.

Ved å øke fedrekvoten har Stortinget rettet opp i en tabbe.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».