Fedrekvote med svakheter

LEDER: Hvis pappapermisjonen skal være reell, må alle fedre ha rett til permisjon.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Med valgfrihet og liberalisme som ideologisk skyts, vil Høyre og Frp fjerne fedrekvoten på 14 uker, og overlate til den enkelte familie å fordele foreldrepermisjonen mellom seg.

Valgfrihet høres unektelig bedre ut enn tvang og kvotering, men utover retorikken, er det mye som taler mot forslaget. Og samtidig som de blå-blå har gjort det til valgkampsak å fikse noe som virker, snakkes det altfor lite om de åpenbare svakhetene ved dagens foreldrepermisjonsordning.

Hvert år mister over 6000 fedre retten til foreldrepenger, fordi barnets mor ikke har tjent nok penger før fødselen eller går ut i fullt arbeid eller utdanning.

Konsekvensen er at familien blir avspist med en engangsstønad på knappe 35.000 kroner, og det har ingen innvirkning at fedrene selv er i full jobb. I praksis blir det økonomisk sett umulig for disse fedrene å ta ut permisjon. Dette slår uheldig ut i familier hvor mor er arbeidsledig, student eller nylig har avsluttet høyere utdanning.

Å snakke om kutt i rause velferdsordninger er ikke akkurat velgerfrieri

Et annet eksempel oppstår ved samlivsbrudd i permisjonstiden. Ifølge dagens regelverk, skal den resterende delen av permisjonen da overføres til den av foreldrene barnet bor fast hos. I praksis innebærer det at fedrekvoten i svært mange tilfeller blir overført til mor, og at fedrene dermed mister retten til pappapermisjon.

Et annet tema som, av forståelige grunner, er helt fraværende i debatten, er hvor lang den kostbare, statsfinansierte foreldrepermisjonsordningen faktisk bør være.

Å snakke om kutt i rause velferdsordninger er ikke akkurat velgerfrieri. Samtidig er det verd å diskutere at Norge har verdens rauseste permisjonsordning, samtidig som det finnes få holdepunkt i forskningen som tilsier at fødselspermisjoner utover seks måneder har positiv effekt på barn eller likestilling.

I statsbudsjettet for 2013 var regjeringen villig til å bruke 650 millioner kroner ekstra for å forlenge fedrekvoten fra tolv til fjorten uker.

Det er et tegn på politisk unnfallenhet når de rødgrønne pøser flere hundre millioner inn i en allerede raus ordning, i stedet for å prioritere hardere på bekostning av mor.

Til sammenligning vil det koste et sted mellom 800 millioner og en milliard kroner å gi de 6000 fedrene som i dag mister retten til pappapermisjon selvstendig opptjeningsrett. Det ville vært bedre anvendte midler. Dersom pappapermisjonen skal være reell, må det være en rettighet alle fedre kan benytte seg av.

NB: Debatt om fedrekvote og pappaperm på Chagall i Bergen i dag; kl. 16.00 — 17.00. Deltakere: Audun Lysbakken (SV), Øyvind Halleraker (H), Jette Christensen (Ap) og Laila Reiertsen (Frp).

Publisert: