Anstendige soningsforhold

Justisministeren kan ikke tillate at tilsynet med norske fengsler svikter.

Publisert: Publisert:

TVANG OG ISOLASJON: BT har dokumentert svakheter ved tilsynsordningen, samt omfattende og kritikkverdig bruk av isolasjon og tvang i norske fengsler. Overgrep mot svake grupper i statens varetekt må avdekkes, og kan ikke tolereres, skriver BT på lederplass. Foto: Eirik Brekke

Et fengsel er en lukket verden. De innsatte er sårbare, og fullstendig prisgitt dem som styrer soningsregimet. Slike lukkede regimer gir stor mulighet for maktmisbruk, vold og isolasjon. Derfor er det nødvendig å kontrollere at ting går riktig for seg.

I teorien skal et eget tilsynsråd sjekke at domfelte og innsatte blir behandlet i samsvar med regelverket. BT har avdekket mangler ved tilsynet i vest, og ingen har kontrollert om de faktisk gjør jobben sin. Det er alvorlig.

Les også

Tilsynsrådet skal avdekke vold og urett i fengsel. Men ingen vet om de gjør jobben sin.

Tilsynsrådene har mandat til å inspisere både fengselsområdene og behandlingen av domfelte. De skal fungere som talerør for de innsatte, og undersøke alt fra saksbehandling, rutiner for innlåsing til ulovlig isolasjon og voldsbruk.

BTs undersøkelser viser at tilsynsrådet i vest ikke har levert inn årsmelding siden 2013. Det er dessuten svært uklart hvor mange tilsyn som faktisk har funnet sted.

I Bjørgvin fengsel hevder tilsynsrådets leder for eksempel at det er gjennomført åtte tilsyn siden 2015. Fengselsledelsen har ikke loggført mer enn to i samme periode.

Manglende dokumentasjon gjør saken krevende å ettergå. Dessuten er det uklart hvem som har ansvar for å følge opp. Det er uforsvarlig. Justisministeren må sørge for at tilsyn med fengslene skjer etter boken.

Les også

Fortvilelsen på celle 6143

Innsatte er mer utsatt for krenkelser og overgrep enn andre, ifølge Sivilombudsmannen. BT har tidligere dokumentert omfattende og kritikkverdig bruk av isolasjon og tvang i norske fengsler. Slik praksis etterfølges gjerne av sviktende loggføring og underrapportering, ifølge Advokatforeningen. Dermed er tilsyn og kontroll i utgangspunktet krevende.

I teorien har de innsatte klagerett, men i praksis er det nesten ingen som klager. Mange av dem som blir isolert i fengsel er psykisk syke, og har begrenset kapasitet til å slåss for egne rettigheter.

Nettopp derfor er en grundig og pålitelig tilsynsordning så viktig. Overgrep og svikt mot svake grupper i statens varetekt må avdekkes, og kan ikke tolereres.

Les også

Bergen fengsel skal spare penger – fagforening frykter mer isolasjon

Kriminal­omsorgen i vest har i lang tid vært preget av arbeidskonflikter og varslingssaker. De ansatte har advart mot konsekvensene av den systematiske nedbyggingen av Kriminalomsorgen i flere år. I en bekymringsmelding fra 2016 varslet de om mer voldsbruk, kutt i aktivitetstilbud og økt bruk av tvang og innlåsing. I fjor høst slo også toppledelsen i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) alarm, og ba om krisemøte med Justisdepartementet.

Justisministeren må sikre både ansatte og innsatte i norske fengsler trygge og forsvarlige forhold. Skikkelig tilsyn og kontroll er et åpenbart sted å begynne.

Publisert:
Om BTs leder

BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:

«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».