• TVANG OG ISOLASJON: BT har dokumentert svakheter ved tilsynsordningen, samt omfattende og kritikkverdig bruk av isolasjon og tvang i norske fengsler. Overgrep mot svake grupper i statens varetekt må avdekkes, og kan ikke tolereres, skriver BT på lederplass. FOTO: Eirik Brekke

Anstendige soningsforhold

Justisministeren kan ikke tillate at tilsynet med norske fengsler svikter.