Helse i hver krone

Privat helseforsikring kan føre til kortere behandlingskøer, men utfordrer nordmenns rettferdighetssans.

FORSKJELLSBEHANDLING: Med privat helseforsikring, kan du få kreftbehandling det offentlige ikke har råd til. Private helseforsikringer er kommet for å bli, men vil by på politiske utfordringer.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Bergens Tidende skrev i går at forsikringsselskaper betaler for dyr kreftbehandling som norske sykehus sier nei til. Dette gjelder medisiner det offentlige helsevesenet ikke har tatt i bruk, fordi Legemiddelverket ennå ikke har vurdert om effekten forsvarer den høye prisen.

Private forsikringer gir pasientene større valgfrihet til å velge behandlingen de mener passer dem best, og er et gode for befolkningen.

Hovedinnvendingen mot privat helse­forsikring er risikoen for at det vil føre til et klasseskille i helsevesenet. Forsikringspremien vil gjenspeile kostnadene for behandlingen. Dermed vil det i hovedsak komme den mest ressurssterke delen av befolkningen til gode. I Norge viser statistikken at personer med høy utdanning og høy inntekt er overrepresentert blant dem som har slik forsikring.

Presset på offentlige sykehus vil bli mindre når flere betaler for behandling hos private aktører. Behandlingskøene i det offentlige går ned, og ressursene fordeles på færre pasienter. Men dette forutsetter at økt bruk av private helsetjenester ikke går utover de offentlige budsjettene, noe som ikke er gitt.

For eksempel er det fare for at mer bruk av private helsetjenester vil presse opp utgiftene til arbeidskraft i det offentlige. En konsekvens av at flere benytter seg av private helsetjenester, er at det vil føre til en kamp om kvalifisert arbeidskraft. Private klinikker, som kan tilby høyere lønn enn offentlige sykehus, vil tiltrekke seg de flinkeste legene. Løsningen er å utdanne flere leger, men det vil ta tid.

Pengesterke og betalingsvillige kunder vil bety flere midler til medisinsk forskning og innovasjon.

Når private helsetjenester tar i bruk nye og dyre medisiner, vil det kunne føre til at medisinene blir raskere tilgjengelig i det offentlige helsevesenet. Nordmenn har lav toleranse for forskjellsbehandling, noe som politikerne over tid er nødt til å ta hensyn til. Dersom noen betaler for medisiner som andre ikke har råd til, vil det legge press på myndighetene for å tilby andre samme behandling.

Krav til stadig dyrere behandling av det offentlige helsevesenet er likevel ikke problemfritt. Statens pengesekk er begrenset, og helsemyndighetene vil bli tvunget til vanskelige prioriteringer. Denne debatten ser vi begynnelsen på nå.

Legemiddelindustrien kan derimot se frem til mer ressurser. Pengesterke og betalingsvillige kunder vil bety flere midler til medisinsk forskning og innovasjon.

Dersom private forsikringer fører til at pasientene kommer raskere tilbake i arbeid, vil det ha en positiv samfunns­økonomisk effekt. Utbetaling av sykepenger vil gå ned. Men foreløpig tyder ikke tallene på at private forsikringer fører til mindre sykefravær. Kanskje vil det ha en effekt når flere tegner private forsikringer.

Private helseforsikringer er kommet for å bli, men vil by på politiske utfordringer. Den største vil være å finne en balanse mellom private og offentlige tjenester som i minst mulig grad bidrar til å forsterke sosiale forskjeller.

Publisert